POGLAVJE III

SOCIALNA ZAŠČITA IN VKLJUČEVANJE

Domov / Poglavje III
Varstvo otrok in podpora otrokom

Varstvo otrok in podpora otrokom

Domov / Poglavje III / Načelo 11 Večina držav članic ni dosegla ciljev EU 2020 in Barcelone. Javne naložbe na tem področju se namesto povečujejo. Revščina med otroki in možnosti za otroke se močno zanašajo ...

Socialna zaščita

Socialna zaščita

Domov / Poglavje III / Načelo 12Ocena učinka predloga priporočila o dostopu do socialne zaščite natančno opisuje izzive načela 12. ETUC je v evropskem semestru 2019 zagotovil primer za socialno zaščito in zagotovil dokaze

Nadomestila za brezposelnost

Nadomestila za brezposelnost

Domov / Poglavje III / Načelo 13 Pakt stabilnosti in rasti (SGP) običajno zmanjšuje ustreznost in pokritost sistemov nadomestil za brezposelnost v prid uravnoteženju državnih proračunov, vendar na škodo zaščite delavcev. Nadomestila za brezposelnost ...

Minimalni dohodek

Minimalni dohodek

Domov / Poglavje III / Načelo 14 EU kaže izboljšave le v boju proti absolutni revščini (materialna pomanjkljivost). Vendar si prizadevanja ne prizadevajo, da bi ljudje ostali pred revščino ali socialno izključenostjo: revščina zaposlenih se povečuje. ...

Starostni dohodek in pokojnine

Starostni dohodek in pokojnine

Domov / Poglavje III / Načelo 15 Treba je bolje razumeti potrebe starajočega se prebivalstva in poiskati rešitve za zagotovitev pomoči starejšim, ustrezne pokojnine, dobro zdravstveno in socialno varstvo ter varnostne mreže. Celovita socialna zaščita ...

Zdravstveno varstvo

Zdravstveno varstvo

Domov / Poglavje III / Načelo 16 Zdravstveni delavci po vsej Evropi si prizadevajo za zdravljenje in zaustavitev širjenja virusa COVID-19. V mnogih primerih je njihova naloga težja zaradi pomanjkanja osebja, neustreznih prostorov in pomanjkanja osebnih ...

Vključenost invalidov

Vključenost invalidov

Domov / III. Poglavje / Načelo 1780 milijonov ljudi v Evropi živi invalidno in mnogi so žrtve diskriminacije. Za te ljudi bi morala biti EU vir povečane svobode in priložnosti. Invalidi so v hudi situaciji ...

Dolgotrajna oskrba

Dolgotrajna oskrba

Domov / Poglavje III / Načelo 18 Zdravstveni delavci po vsej Evropi si prizadevajo za zdravljenje in zaustavitev širjenja virusa COVID-19. V mnogih primerih je njihova naloga težja zaradi pomanjkanja osebja, neustreznih prostorov in pomanjkanja osebnih ...

Stanovanje in pomoč za brezdomce

Stanovanje in pomoč za brezdomce

Domov / Poglavje III / Načelo 19 Liberalizacija in privatizacija javnih storitev, vključno s pretirano in neodgovorno uporabo javno-zasebnih partnerstev (s čimer dobiček postavi nad interese ljudi), prikrajša družbo in večino ...

Dostop do osnovnih storitev

Dostop do osnovnih storitev

Domov / Poglavje III / Načelo 20 Liberalizacija in privatizacija javnih storitev, vključno s pretirano in neodgovorno uporabo javno-zasebnih partnerstev (s čimer dobiček postavi nad interese ljudi), prikrajša družbo in večino ...