KAPITOLA III

SOCIÁLNÍ OCHRANA A ZAČLENĚNÍ

Domů / Kapitola III
Péče o děti a podpora dětí

Péče o děti a podpora dětí

Domů / Kapitola III / Zásada 11Většina členských států nedosahovala dobrých výsledků v rámci cílů EU 2020 a Barcelony. Veřejné investice v této oblasti klesají místo rostou. Chudoba mezi dětmi a příležitosti pro děti silně spoléhají ...

Sociální ochrana

Sociální ochrana

Domů / Kapitola III / Zásada 12 Posouzení dopadů návrhu doporučení o přístupu k sociální ochraně výstižně popisuje výzvy, které stojí za zásadou 12. EOK v rámci evropského semestru 2019 předložila důkazy o sociální ochraně ...

Dávky v nezaměstnanosti

Dávky v nezaměstnanosti

Domů / Kapitola III / Zásada 13 Pakt stability a růstu (SGP) má tendenci snižovat přiměřenost a pokrytí systémů dávek v nezaměstnanosti ve prospěch vyrovnávání vládních rozpočtů, ale na úkor ochrany pracovníků. Dávky v nezaměstnanosti ...

Minimální příjem

Minimální příjem

Domů / Kapitola III / Zásada 14 EU vykazuje zlepšení pouze v boji proti absolutní chudobě (materiální deprivaci). Není však vyvíjeno úsilí, aby se lidé nedostali do chudoby nebo sociálního vyloučení: chudoba pracujících se zvyšuje. ...

Příjem ve stáří a důchody

Příjem ve stáří a důchody

Domů / Kapitola III / Zásada 15 Je třeba lépe porozumět potřebám stárnoucí populace a nalézt řešení k zajištění pomoci starším lidem, přiměřených důchodů, dobré zdravotní a sociální péče a záchranných sítí. Komplexní sociální ochrana ...

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Domů / Kapitola III / Zásada 16 Pracovníci ve zdravotnictví v celé Evropě tvrdě pracují na léčbě a zastavení šíření viru COVID-19. V mnoha případech je jejich úkol ztížen kvůli nedostatku zaměstnanců, nedostatečnému vybavení a nedostatku osobních ...

Začleňování osob se zdravotním postižením

Začleňování osob se zdravotním postižením

Domů / Kapitola III / Princip 1780 milionů lidí v Evropě žije se zdravotním postižením a mnoho z nich je obětí diskriminace. Pro tyto lidi by EU měla být zdrojem rozšířené svobody a příležitostí. Lidé se zdravotním postižením čelí katastrofální situaci ...

Dlouhodobá péče

Dlouhodobá péče

Domů / Kapitola III / Zásada 18 Pracovníci ve zdravotnictví v celé Evropě tvrdě pracují na léčbě a zastavení šíření viru COVID-19. V mnoha případech je jejich úkol ztížen kvůli nedostatku zaměstnanců, nedostatečnému vybavení a nedostatku osobních ...

Bydlení a pomoc bezdomovcům

Bydlení a pomoc bezdomovcům

Domů / Kapitola III / Zásada 19 Liberalizace a privatizace veřejných služeb, včetně nadměrného a nezodpovědného využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru (čímž se zisk zvýší nad zájmy lidí), zbavuje společnost a většinu ...

Přístup k základním službám

Přístup k základním službám

Domů / Kapitola III / Zásada 20 Liberalizace a privatizace veřejných služeb, včetně nadměrného a nezodpovědného využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru (čímž se zisk zvýší nad zájmy lidí), zbavuje společnost a většinu ...