Euroopa sotsiaalõiguste sammas ELi tegevuskava 2024–2029 keskmes: ETUC prioriteedid

I peatükk 

VÕRDLIKUD VÕIMALUSED JA TÖÖTURULE LIGipääs

II peatükk

LAADAD TÖÖTINGIMUSED

III peatükk

SOTSIAALNE KAITSE JA KAASAMINE

Sotsiaalne Euroopa peab olema järgmistel aastatel programmi ja Euroopa institutsioonide töö keskmes.

Euroopa Liit peab täitma oma lubaduse parandada elu- ja töötingimusi. Euroopa sotsiaalõiguste samba täielik rakendamine on võtmetähtsusega Euroopa tagamisel, mis on suurepärane koht elamiseks, töötamiseks, laste kasvatamiseks, lähedaste eest hoolitsemiseks, pensionile jäämiseks ja vananemiseks. Euroopa, mis kaitseb põhilisi inimõigusi, saavutades soolise võrdõiguslikkuse. Euroopa tugeva rohelise tööstuspoliitikaga ja sotsiaalsete tingimustega. Euroopa, mis arendab tööturupoliitikat, mis on tihedalt seotud kvaliteetsete töökohtade toetamisega kõigis sektorites. Euroopa, mis tõeliselt toetab töötajatel oma töökohal kaasarääkimist ning hästitoimivat sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimisi kui viise muutuste ennetamiseks ja juhtimiseks. Euroopa, mis toetab täielikult ametiühinguid ja võitleb ametiühingute lõhkumisega. Ausatel päevadel põhinev Euroopa maksab õiglase töö eest, töökindluse, edutamise, austuse ja võrdsuse kõigi töötajate jaoks, olenemata nende päritolust või tööst. Euroopa, mille üle saame uhkusega tulevastele põlvedele edasi anda. See on vajalik ka demokraatia kaitsmiseks ja tugevdamiseks Euroopas.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas: ELi ametlik leht

EUROOPA SOTSIAALÕIGUSTE SAMBA RAKENDAMINE: ETUCi ETTEPANEKUD 2021.

I peatükk (2021)

VÕRDLIKUD VÕIMALUSED JA TÖÖTURULE LIGipääs

II peatükk (2021)

LAADAD TÖÖTINGIMUSED

III peatükk (2021) 

SOTSIAALNE KAITSE JA KAASAMINE

Euroopa sotsiaalsete õiguste samba (EPSR) rakendamise tegevuskava peaks olema liikmesriikidele abivahendiks Euroopa tuntud probleemide lahendamisel (nt digitaliseerimine, roheline üleminek, ränne ja demograafilised muutused). See annab suuna ja soovitab ka tugevdatud koostöö, kooskõlastamise ja solidaarsuse raames ühistel eesmärkidel põhinevaid ühiseid õigusakte. See on praegu veelgi vajalik, kuna seisame silmitsi COVID-19 pandeemia negatiivsete mõjudega tervisele, tööhõivele, sotsiaalsetele ja majanduslikele aspektidele.

„Õiglane ja õiglane üleminek” võimaldaks meil ühendada keskkonna- ja tervisekaitse sotsiaalse õigluse ja täistööajaga kvaliteetse tööhõivega.  See algab tööhõive säilitamisest. Muutuste (digitaalne ja roheline) toetamiseks ning kriisiajal kohanemiseks tuleb töötajaid kindlustada, et neil on jätkuvalt stabiilne töökoht või sissetulek, mis on piisav nende ja nende hea elatustaseme säilitamiseks. peredele.