Avaleht / III peatükk / Sotsiaalkaitse

Põhimõte 12

Sotsiaalkaitse

Ettepaneku mõju hindamine a Soovitus sotsiaalkaitsele juurdepääsu kohta kirjeldab tabavalt 12. põhimõtte väljakutseid. ETUC esitas ELi 2019. aasta poolaastal sotsiaalkaitse küsimuse, esitades tõendeid ELi kallutatud lähenemisviisi kohta, mis võtab riiklike süsteemide jätkusuutlikkuse riigipõhise peamise ja sageli ainsa poliitilise eesmärgina soovitused.

Nelja aasta pärast peaks mõjuhinnang tegema järeldused selle kohta, kas soovitus on selle eesmärgi saavutamiseks sobiv vahend või oleks direktiiv sobivam.

Juurdepääs sotsiaalkaitsele on tihedalt seotud tööhõive kvaliteediga. Seetõttu peab see põhimõte olema kooskõlas põhimõttega 5. Sotsiaalkaitse osas tuleks jälgida järgmisi punkte:

 • sotsiaalkaitsetoetuste ulatus ja piisavus, olenemata töö vormist;
 • garantii tõhus minimaalne kaitse kõigile;
 • tasakaal tööhõive paindlikkuse ja sotsiaalkaitsetoetuste kättesaadavuse, kestuse ja taseme vahel;
 • tööjõu tööhõive tase;
 • määrata piisavad hüvitised (eriti pensionide puhul));
 • parandada töötajate juurdepääsu koolitusele;
 • tõhusad töö ja eraelu tasakaalustamise vahendid;
 • tagada juurdepääs tervishoiuteenustele ja vältida töövigastusi.
 • erialase karjääri tõttu tekkinud lüngad pika töötuse korral, eriti soolised või vanuselised või ebakindlatest tööhõivevormidest tulenevad lüngad.

Muu elemente saab uurida sotsiaalse dialoogi kaudu, näiteks töö tulevik, sealhulgas kaitse ebaõiglaste vallandamiste eest, õigus täistööajaga tööle ja tööaja suveräänsus.

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

 1. Sotsiaalkaitsele juurdepääsu soovituse rakendamine. Prioriteedid: ametliku (kohustusliku) ja tõhusa hüvitise, tõhususe ja piisavuse laiendamine töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

 1. Sotsiaalse kaitse tulemustabel - eesmärkidega lähenemine ülespoole, osana kvaliteedi töökohtade programmist.