Hem / Kapitel III / Socialt skydd

Princip 12

Socialt skydd

Konsekvensbedömningen av förslaget till Rekommendation om tillgång till socialt skydd beskriver lämpligt utmaningarna bakom princip 12. ETUC gjorde ett argument för socialt skydd under EU-terminen 2019 och gav bevis för EU: s partiska strategi, som tar hållbarhet i nationella system som det viktigaste och ofta enda politiska målet för landsspecifika rekommendationer.

Om fyra år bör en konsekvensbedömning dra slutsatser om huruvida en rekommendation är lämpligt verktyg för att uppnå detta mål eller om ett direktiv skulle vara mer lämpligt.

Tillgången till socialt skydd är starkt korrelerad med sysselsättningskvaliteten. Det är därför som denna princip måste överensstämma med princip 5. När det gäller socialt skydd bör följande punkter övervakas:

 • täckning och tillräcklighet för sociala förmåner oavsett anställningsform;
 • garanti för effektivt minimiskydd för alla;
 • balansera avvägningen mellan funktionerna i sysselsättningsflexibiliteten och tillgången, varaktigheten och nivån på sociala skyddsvinster;
 • arbetskraftens sysselsättningsnivåer;
 • fastställa adekvata förmåner (särskilt för pensioner);
 • förbättra arbetstagarnas tillgång till utbildning;
 • effektiva balansinstrument mellan arbete och privatliv;
 • säkerställa tillgång till vård och förhindra skador på jobbet.
 • luckor på grund av yrkeskarriärer, vid långa perioder av arbetslöshet, särskilt luckor som är könsbaserade eller åldersbaserade, eller som härrör från osäkra anställningsformer.

Övriga element kan undersökas genom social dialog, såsom framtidens arbete, inklusive skydd mot orättvisa uppsägningar, rätten till heltidsanställning och arbetstidssuveränitet.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

 1. Genomförande av rekommendationen om tillgång till socialt skydd. Prioriteringar: utvidga formell (obligatorisk) och effektiv täckning, effektivitet och tillräcklighet för nyttan för anställda och egenföretagare.

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

 1. Resultattavla för socialt skydd - Konvergens uppåt med mål som en del av kvalitetsjobbsprogrammet.