Hem / Kapitel III / Barnomsorg och stöd till barn

Princip 11

Barnomsorg och stöd till barn

Majoriteten av medlemsstaterna underpresterade under EU2020 och Barcelonamål. Offentliga investeringar inom detta område minskar istället för att öka. Fattigdom bland barn och möjligheter för barn är starkt beroende av inkomst och sociala tillgångar i det hushåll de växer upp i. Det är också viktigt att säkerställa tillgång till högkvalitativ och tillgänglig barnomsorg tillsammans med tillgång till utbildning av hög kvalitet, fritidsanläggningar och vård i för att låta barn till fullo utveckla sin personlighet och talanger och även arbetstagare, särskilt kvinnor, att kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden och i den långsiktiga ökade jämställdheten i samhället.

Barngaranti bör omfatta alla barn utan undantag och bör omfatta fri tillgång till utbildning, barnomsorg, utbildning, fritid, hälsovård, boende och näring av hög kvalitet. EU bör stärka allmänhetens och kvaliteten på offentliga tjänster, vilket också gynnar utsatta barn och deras familjer. Barngarantin bör vara ett sätt att uppnå en fullständig tillämpning av UNCRC, universalitet är en nyckelprincip. Barcelonamålen bör uppdateras och främjas.

När det gäller barnomsorg måste dessa vara tillgängliga (geografiskt och för barn med funktionsnedsättning), prisvärda och av hög kvalitet.

Åtgärder som syftar till att fastställa ett minimumsnivå för rättigheter i EU, lika villkor på den inre marknaden

  1. En EU-universell barngaranti för alla barn för att bekämpa barnfattigdom och främja social integration.
  2. Europeiska arbetsmarknadsparterseminariet om barnomsorgsbestämmelser i EU, som en del av deras autonoma arbetsprogram 2019--2021

Åtgärder som syftar till att skapa konvergens uppåt i levnads- och arbetsförhållanden

  1. Handlingsplan mot fattigdom med särskilt fokus på: i) Säkerställa tillgängliga, kostnadsfria och kvalitativa offentliga tjänster, inklusive sociala tjänster och barnomsorgsanläggningar. (ii) Tillgång till kvalitetsutbildning för alla barn. (iii) Att ta itu med hushållens fattigdom
  2. Uppfyll arbetsmarknadsparternas krav på offentliga investeringar i vårdinrättningar för barn och kollektivförhandlingsmöjligheter för att tillgodose de specifika behoven hos arbetande föräldrar.