HOME / III. Poglavje Starostni dohodek in pokojnine

Načelo 15

Starostni dohodek in pokojnine

Treba je bolje razumeti potrebe starajočega se prebivalstva in poiskati rešitve za zagotovitev pomoči starejšim, ustrezne pokojnine, dobro zdravstveno in socialno varstvo ter zaščitne mreže. Celovitih sistemov socialne zaščite ni mogoče zgraditi samo z zakonodajo. Potrebujejo finančna sredstva in zavezo držav članic, da bodo na voljo potrebna sredstva za napredek pri izvajanju EPSR. V tem okviru je vloga EU ključnega pomena pri zagotavljanju, da ljudje končajo svojo poklicno kariero v dobrem zdravstvenem stanju in z zadostnimi sredstvi - predvsem z močnimi zakonsko določenimi pokojninskimi sistemi - za dostojno upokojitev. Delavci, zaposleni v težkih dejavnostih, potrebujejo posebna pravila na širokem področju pokojninskih sistemov, da si zagotovijo dobro zdravje v upokojitvi in ​​ustrezen dohodek v pokojninski starosti.

V semestru EU se pokojnine še vedno obravnavajo zgolj kot vprašanja fiskalne vzdržnosti in ne kot socialne zahteve, povezane z demografskimi izzivi. Pokritost, kakovost in dostopnost so utrpeli zaradi zmanjšanja javnih izdatkov, ukinitve skupne delitve tveganja in trženja pogosto predpisujejo priporočila za posamezne države.

Ustreznost prejemkov socialne zaščite morajo zagotavljati zakonski javni in kolektivni sistemi za vse delavce in samozaposlene. Fiskalni cilji bi morali biti združljivi z dostojnimi življenjskimi razmerami za starejše. Priporočilo Sveta o dostopu do socialne zaščite je treba podpirati in izvajati. Treba je spremljati napredek delavcev in samozaposlenih. V okviru tesnejšega sodelovanja med državami članicami bi bilo treba uvesti sklop kazalnikov, da se poiščejo možnosti za dvig upokojitvene starosti in da se podaljša kariera izvede. Prizadevati si je treba za ustvarjanje več in boljših delovnih mest za vse starosti, za krepitev pokojnin iz prvega stebra, zagotavljanje splošne pokritosti in ustreznosti v vseh državah članicah ter za podporo usklajevanju na evropski in nacionalni ravni za razvoj poklicnih pokojnin na podlagi kolektivnih pogodb in kot prostovoljni dodatek k močnejšemu javnemu pokojninskemu sistemu.

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Izvajanje priporočila o dostopu do socialne zaščite

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Uvesti kazalnik "ustreznosti", ki določa srednjeročne proračunske cilje za države članice in spremlja kakovost življenja starostnikov.
  2. Povezava fiskalne vzdržnosti in ustreznosti pokojnin z uspešnostjo na trgu dela, stopnjo odvisnosti od zaposlitve, kakovostjo dela in prejemki, pravičnostjo prispevnih obveznosti med delodajalci in delavci, plačnimi razlikami in razlikami v pokojninah.
  3. Spremljanje dokazov o demografskih, migracijskih in upokojitvenih trendih za različne kategorije delavcev, vključno s tistimi, ki opravljajo težka dela.
  4. Akcijski program za boj proti revščini kot v 11. načelu.