Domov / Poglavje II / Informacije o pogojih zaposlovanja in zaščiti v primeru odpuščanja

Načelo 7

Informacije o pogojih zaposlitve in zaščiti v primeru odpovedi

Evropski semester je spodbujal reforme, ki sproščajo ali zmanjšujejo zaščito delavcev, pa tudi zakone o individualnih odpuščanjih na nacionalni ravni (na primer omejevanje odpravnin v primeru nepravične odpovedi ali odprava ponovne zaposlitve delavca na delovnem mestu v primeru nezakonito odpuščanje itd.). Med temi reformami in zmanjšanim dostopom do kolektivnih pogajanj obstaja pozitivna povezava.

Ocena učinka predloga za TPWCD zagotavlja dokaze o vseh glavnih izzivih v zvezi s tem načelom.

Kot je navedeno zgoraj, pandemija Covid-19 je še bolj pokazala, da je treba nove oblike dela zakonsko zajeti, da bodo delavci imeli dostop do zaščite, ki jo potrebujejo, in da bodo delavci na platformah prepoznani kot delavci. Nekateri ukrepi so že del tega akcijskega načrta, na primer napovedani pravni instrument o minimalni plači in kolektivnih pogajanjih, dostop do socialne zaščite, zmanjšanje razlik v plačah med spoloma ali izvajanje Priporočilo o dostopu do socialne zaščite. Poleg tega je Evropska komisija objavila prihajajočo uredbo o nestandardnih delavcih in delavcih v platformah.

Tehnološki, zeleni in demografski prehodi spreminjajo produktivno strukturo EU, vendar so delavci redko zaščiteni pred škodljivimi učinki, ki jih imajo lahko te spremembe na njihov posamezni položaj. Večina držav članic ne beleži napredka; učinkovitejši ukrepi, ki zagotavljajo pravičnejši prehod, so potrebni za krepitev kolektivnih in individualnih pravic delavcev, vključenih v tehnološke ali zelene prehode. Ti bi lahko vključevali:

  • pravica do poklicnega usposabljanja ali potrjevanja spretnosti za zaposlene delavce;
  • pravico do prejema paket ALMP med profesionalnimi prehodi;
  • an obveznost delodajalca, da se pogaja o načrtih prehoda za predvidevanje sprememb in opredelitev strategij, ki varujejo raven zaposlenosti ter omejujejo zunanje učinke in negativne vplive na dobavno verigo.
  • pravica do obveščenosti in posvetovanja s sindikati v primeru odločitev, ki zadevajo več kot 5 ljudi, v eni ali več državah, pa tudi obveznost začetka pogajanj z reprezentativnimi sindikati v primeru odločitev, povezanih s tehnološkimi ali okoljskimi prehodi, ki vplivajo na delovni položaj več kot 5 ljudi.
  • Načrti za prehod MSP na lokalni ravni, ki zajemajo ozemlje ali skupino podjetij.

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Zagotoviti zgodnje in učinkovito izvajanje Direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih (vključno s podporo članom ETUC)
  2. Okrepiti kolektivne in individualne pravice delavcev, vključenih v tehnološki ali zeleni prehod.
  3. Ratifikacija Konvencije Mednarodne organizacije dela o prenehanju delovnega razmerja iz leta 1982 (št. 158) + sprejetje členov ESC o zaščiti pred neupravičenim odpuščanjem in pisnih informacijah vseh držav članic
  4. Sklep št. 573/2014 / EU o okrepljenem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (PES), ki bo uradno spremenjen s sklepom Sveta v začetku leta 2021.

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Ocena nacionalnega pravnega reda in pravnega reda EU glede na nove oblike dela in priprava na prihodnost dela, kot v načelu 5.