Domov / III. Poglavje Varstvo in podpora otrokom

Načelo 11

Varstvo otrok in podpora otrokom

Večina držav članic je bila v EU 2020 in XNUMX manj uspešna Cilji v Barceloni. Javne naložbe na tem področju se namesto povečujejo. Revščina med otroki in možnosti za otroke se močno zanašajo na dohodek in socialno premoženje gospodinjstva, v katerem odraščajo. Pomembno je tudi zagotoviti dostop do kakovostnega in dostopnega otroškega varstva, skupaj z dostopom do kakovostnega izobraževanja, prostočasnih ustanov in zdravstvene oskrbe v da se otrokom omogoči popoln razvoj njihove osebnosti in talentov, pa tudi delavcem, zlasti ženskam, polna udeležba na trgu dela in dolgoročni večji enakosti v družbi.

Otroška garancija mora zajemati vse otroke brez izjeme in mora vključevati prost dostop do izobraževanja, varstva otrok, izobraževalnega preživljanja prostega časa, zdravstvenega varstva, nastanitve in kakovostne prehrane. EU bi morala okrepiti univerzalnost in kakovost javnih storitev, kar koristi tudi ranljivim otrokom in njihovim družinam. Otroška garancija bi morala biti način za doseganje popolne uporabe UNCRC, ključno načelo pa je univerzalnost. Barcelonske cilje je treba posodobiti in spodbujati.

Kar zadeva otroške varstvene ustanove, morajo biti dostopne (geografsko in za invalide), dostopne in kakovostne.

Ukrepi, katerih cilj je določiti minimalno dno pravic v EU, enake pogoje na enotnem trgu

  1. Splošno otroško jamstvo EU za vse otroke za boj proti revščini otrok in spodbujanje socialne vključenosti.
  2. Seminar evropskih socialnih partnerjev o določbah o varstvu otrok v EU v okviru njihovega avtonomnega delovnega programa 2019–2021

Ukrepi, katerih cilj je vzpostavitev konvergence navzgor v življenjskih in delovnih pogojih

  1. Akcijski načrt za boj proti revščini s posebnim poudarkom na: (i) zagotavljanju dostopnih, brezplačnih in kakovostnih javnih storitev, vključno s socialnimi storitvami in otroškimi ustanovami; (ii) dostop do kakovostnega izobraževanja za vse otroke; (iii) Reševanje revščine v gospodinjstvih
  2. Izpolniti zahteve socialnih partnerjev po javnih naložbah v ustanove za nego otrok in možnosti kolektivnih pogajanj, da bi zadostili posebnim potrebam zaposlenih staršev.