Domov / Kapitre III / Accès aux services essentiels

Načelo 20

Accès aux storitve bistvenega pomena

Zagotavljanje, da bodo kakovostno in vključujoče izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje pravica in enakost, dostopni vsem učencem in delavcem  ključnega pomena. 52 milijonov odraslih v Evropi je nizko kvalificiranih, več držav pa ima tretjino delavcev zelo nizko raven osnovne pismenosti in računanja. Nadgrajevanje in prekvalifikacija odraslih v Evropi je zato družbena odgovornost, brezposelni in delavci pa potrebujejo učinkovito podporo na trgu dela  za pravičnejše tehnološke in zelene prehode.

Skupni projekti, ki jih vodijo socialni partnerji EU in a Skupna izjava zagotoviti dokaz, da se dostopnost izobraževanja zaposlenih zelo razlikuje na enotnem trgu, odvisno od pogodbenega statusa, spola in socialno-ekonomskega ozadja delavcev, pravice do usposabljanja pa se razlikujejo glede na različne velikosti podjetij, panog in storitev, javnih in zasebnih podjetij, in geografska območja v Evropi.  S sprejetjem tega načela bi bilo treba preučiti tudi odpravo diskriminacije na podlagi zaposlitvenega statusa in upoštevati učinek, ki ga ima na boj proti neenakosti in spodbujanje vključevanja žensk na trg dela.

Bistveno je podpreti izvajanje prvega načela stebra z trajnostne javne naložbe v izobraževanje in usposabljanje, izboljšuje s postopkom evropskega semestra in jasnimi cilji v okviru socialnega pregleda,  in s strani podjetij, ki prevzemajo finančno odgovornost za usposabljanje delavcev,  Povezava med ESS + in izvajanjem EPSR je jasna. Vendar finančna obveznost sama po sebi ne zadostuje. V pogajanjih za naslednji večletni finančni okvir (2021–2027) obstaja predlog, ki bi lahko povzročil dvojno zmanjšanje porabe s strani Evropskega socialnega sklada + (ESS +) kot rezultat ukinitve obstoječega 23.1% najmanjšega deleža financiranja kohezijske politike ki ga morajo države članice porabiti za projekte ESS +. ESS + je treba uporabljati tako, da bodo vsi delavci na vseh ravneh usposobljenosti deležni visokokakovostnega vključujočega usposabljanja zaposlenih in plačanega izobraževalnega dopusta, ki vodi do kvalifikacij.

Vsaka država članica EU bi morala Zajamčiti dostop in pravico do določb o izobraževanju in usposabljanju za vse starostnike, države, v katerih ta pravica ni zagotovljena, pa bi morale v okviru učinkovitega socialnega dialoga s socialnimi partnerji izvajati prvo načelo. Ukrepi držav članic bi si morali prizadevati za povečanje sposobnosti delavcev za dostop do kakovostnega in vključujočega usposabljanja v zvezi s poklicnimi in osnovnimi veščinami ter ključnimi kompetencami, vključno z digitalnimi veščinami, skozi celotno delovno življenje. Najboljša praksa kaže na dodano vrednost sindikatov pri oblikovanju pravilnega pristopa k usposabljanju in nadaljnjemu izobraževanju delavcev, ne glede na zaposlitveni status, in ob upoštevanju vidika spola.

Pobuda na ravni EU za vzpostavitev „individualnih učnih računov“ za delovno sposobne ljudi je lahko eno od orodij, ki lahko pomagajo zagotoviti te pravice in lahko dobra rešitev za prenos pravic do usposabljanja. Ker pa tema vpliva na delovne pogoje in kolektivna pogajanja v mnogih državah članicah, Evropska komisija ne bi smela nadaljevati s pripravo predloga, ne da bi v postopek vključila socialne partnerje. Vsaka pobuda mora kombinirati individualni dostop do usposabljanja s kolektivnimi pravicami, da se zagotovi, da posamezni računi za usposabljanje spadajo pod skupno odgovornost delodajalcev in oblasti v skladu z nacionalno prakso. Pobuda na ravni EU bi morala določiti minimalne standarde, hkrati pa v celoti spoštovati nacionalne sisteme usposabljanja in vlogo socialnih partnerjev ter v celoti spoštovati obstoječe kolektivne pogodbe in nacionalne prakse v tem sektorju. Socialna zaščita lahko posreduje za vzpostavitev financiranja načela 1, vendar mora iti z roko v roki z večjo zaščito pri delu, vključno z večjo zaščito pred (kolektivno) odpovedjo. V nasprotnem primeru bi delodajalce spodbudili, naj se odločijo za odpuščanja, namesto da bi vlagali v lastno delovno silo, da bi skupaj preživeli prehod.

Ukrepi, ki se odpirajo na pritrdilnem mestu, na minimalnem nivoju na evropski ravni

  1. Etudier la viabilité des instruments juridiques de l'UE relatifs aux services publics sur base de l'article 14 du Traité pour développer un cadre réglementaire pour les prestataires de public public.

  2. Intégrer le Principe 19 dans les Directives européennes sur l'accès et les conditions de travail de ressortissants de pays tires pour roseons d'emploi.

Ukrepi, povezani z konvergenco naraščajoče naraščajoče pogoje in spremembe

  1. Voir également le plan d'action anti-pavreté. Il peut inclure des objectifs d'investissements publics dans le logement social.

  2. Développer des critères de référence pour les dépenses publiques dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance pour garantir le financement nécessaire des des publics universes, abordables et de haute qualité (par ex par le biais de la «règle d'or» ).

  3. L'accès à un logement décent doit être garanti.

  4. Pobude Soutenir pour intégrer des éléments de services publics et les droits fondamentaux dans les pobude sectorielles européennes pertinentes.