Principiul 6

Salarizare

Datele privind salariile și negocierile colective arată că tendințele salariale rămân reduse și că nu există o convergență ascendentă. Acest lucru se datorează în principal:

 • Un eșec în asigurarea respectării dreptului la negociere colectivă și o creștere a practicilor de rupere a sindicatelor comercianților au condus la o acoperire redusă a contractelor colective.
 • Salariile minime statutare care - unde există - sunt în majoritatea statelor membre stabilite sub un prag de decență și nu garantează un nivel de trai decent pentru lucrători și familiile lor și nu asigură implicarea partenerilor sociali.
 • Regulile Pactului de stabilitate și creștere (SGP) care impun o presiune excesivă asupra sistemelor naționale și programele Troicii care au distrus negocierile colective.
 • Prea mulți lucrători care nu sunt acoperiți de convenții colective, ci doar de contracte personale

Diferențe uriașe între nivelurile salariale și negocierile colective persistă între și în interiorul statelor membre. Acest lucru dă naștere unei situații de dumping social care are efecte predominant negative asupra celui mai mic segment al pieței muncii. În plus, stabilirea salarială inadecvată și nedreaptă legată de nerespectarea drepturilor de negociere colectivă are, de asemenea, o impactul negativ asupra salariilor crește scara salarială, ceea ce duce la o reducere a cererii interne ca principal motor al creșterii economice în UE - în special într-o situație de criză economică cauzată în prezent de pandemia COVID 19.

Prin urmare, este esențial să se asigure că drepturile lucrătorilor la negocieri colective și la o remunerație echitabilă sunt pe deplin respectate în toate statele membre. Este necesar să se stabilească condiții de concurență echitabile în cadrul pieței interne și să se declanșeze o convergență ascendentă a salariilor. Directiva europeană privind salariile minime adecvate joacă un rol cheie în acest sens. Prezenta directivă trebuie să se asigure că salariile minime statutare nu pot scădea sub un prag de decență și sunt adecvate și sunt definite cu implicarea deplină a partenerilor sociali. Mai mult, trebuie să crească capacitatea sindicatelor de a negocia salarii echitabile și condiții de muncă și de a aborda practicile de prăbușire a sindicatelor și trebuie să protejeze sistemele de negociere colectivă și de relații industriale care funcționează bine.

Convergența salarială ascendentă în Europa ar acoperi decalajele salariale dintre și în interiorul țărilor (în special între est și vest) și îmbunătățirea ponderii salariale pe economie, reducerea inegalităților și creșterea cererii interne și a productivității. Acest lucru poate fi realizat prin:

 • Directiva europeană privind aducerea salariilor minime trebuie modificată pentru a asigura respectarea dreptului sindicatelor la negocieri colective, încetarea practicilor de prăbușire a sindicatelor și o garanție a creșterii salariilor minime statutare;
 • Asigurarea că numai angajatorilor care respectă dreptul lucrătorilor de a negocia în mod colectiv și de a pune în aplicare convențiile colective relevante li se pot atribui contracte publice, subvenții, fonduri, plata PAC, SURE, Planul de redresare etc;
 • Acțiuni și măsuri care promovează drepturile și capacitatea de negociere colectivă, inclusiv în cadrul instrumentelor de guvernanță economică și socială, cum ar fi semestrul european, liniile directoare privind ocuparea forței de muncă, EPSR și tabloul de bord social.

O directivă UE pentru a aborda diferența de remunerare între sexe și măsuri obligatorii de transparență a salariilor, inclusiv clarificarea principiului salarizării egale pentru munca de valoare egală, permițând lucrătorilor și sindicatelor să acceseze informații cu privire la criteriile care stabilesc nivelurile salariale și să negocieze lucrări de aceeași valoare; este, de asemenea, necesar pentru a garanta egalitatea de remunerare între bărbați și femei.

Acțiuni care vizează stabilirea unui nivel minim de drepturi în UE, condiții de concurență echitabile pe piața unică

 1. O directivă-cadru pentru a se asigura că salariile minime statutare nu sunt stabilite sub un prag de decență și sunt definite cu implicarea partenerilor sociali
 2. O directivă a UE pentru a aborda diferența de remunerare între sexe și măsurile obligatorii de transparență a salariilor, inclusiv clarificarea principiului salarizării egale pentru munca de valoare egală, permițând lucrătorilor și sindicatelor să acceseze informații cu privire la criteriile care stabilesc nivelurile salariale și să negocieze lucrări de aceeași valoare.

Acțiuni care vizează stabilirea convergenței ascendente în condițiile de viață și de muncă

 1. 1. Planuri naționale de acțiune, elaborate de statele membre în consultare cu partenerii sociali, pentru a promova negocierea colectivă, ca parte a unei directive-cadru privind negocierea colectivă și salariile minime corecte.
 2. În procesul semestrial al UE: program de măsuri pro-salarii.