PUNEREA ÎN APLICARE A STÂLPULUI EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE: PROPUNERI CES

Capitolul I

OPORTUNITĂȚI EGALE ȘI ACCES LA PIAȚA MUNCII

Capitolul al II-lea

CONDIȚII DE LUCRU CORECTE

Capitolul III

PROTECȚIE ȘI INCLUZIE SOCIALĂ

Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale („EPSR”) ar trebui să servească drept instrument pentru statele membre pentru a aborda provocările bine cunoscute cu care se confruntă Europa (de exemplu, digitalizarea, tranziția verde, migrația și schimbările demografice). Oferă direcție și sugerează, de asemenea, adoptarea legislației comune pe baza obiectivelor comune în cadrul cooperării consolidate, coordonării și solidarității. Acest lucru este și mai necesar acum, întrucât ne confruntăm cu efectele negative ale pandemiei COVID-19 asupra sănătății, ocupării forței de muncă, aspectelor sociale și economice.

O „tranziție corectă și justă” ne-ar permite să combinăm protecția mediului și a sănătății cu justiția socială și angajarea cu normă întreagă de calitate.  Acest lucru începe cu păstrarea locurilor de muncă. Pentru a susține schimbarea (digitală și ecologică) și pentru a se adapta într-o perioadă de criză, lucrătorii trebuie să fie asigurați că vor continua să aibă un loc de muncă stabil sau un venit suficient pentru păstrarea unui nivel bun de viață pentru ei și pentru familii.