Acasă / Capitolul al II-lea / Dialogul social și implicarea lucrătorilor

Principiul 8

Dialogul social și implicarea lucrătorilor

Dialogul social este o condiție prealabilă pentru munca decentă și salarii corecte și este un principiu cheie al Pilonului european al drepturilor sociale. În contextul punerii în aplicare a planului de acțiune al Pilonului, CES subliniază faptul că dialogul social eficient impune partenerilor sociali să aibă resurse și expertiză suficiente pentru negocierea și implementarea acordurilor. Sprijinul pentru consolidarea capacității este esențial, iar recuperarea din criza fără precedent COVID-19 va necesita organizații puternice de parteneri sociali. Mai mult, prerogativele dialogului social trebuie păstrate pentru ambele părți ale industriei, ceea ce înseamnă că Comisia trebuie să acorde prioritate consultărilor partenerilor sociali în locul consultărilor publice și trebuie să garanteze că sindicatele sunt incluse ca reprezentanți ai muncii. La fel, dialogul societății civile nu trebuie confundat cu dialogul social, dialogul societății civile trebuie promovat, dar nu într-un mod care subminează sindicatele sau dialogul social bipartit. Dialogul social joacă un rol central în consolidarea drepturilor sociale și consolidarea creșterii durabile și incluzive. Partenerii sociali europeni au un rol de jucat în urmărirea și implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, în conformitate cu autonomia și prerogativele lor. Mai mult, este esențial ca planul de acțiune să sprijine dialogul social european și rezultatele acestuia. Partenerii sociali europeni pot contribui la stabilirea drepturilor minime și la consolidarea dimensiunii sociale a pieței unice prin poziții la nivelul UE, analize comune și, dacă se dorește, semnarea acordurilor autonome care vizează, de asemenea, stabilirea și funcționarea instrumentelor și legislației inovatoare a UE. Rolul dialogului social în etapele timpurii, intermediare și de implementare a dezvoltării politicii și a legislației trebuie să fie dezvoltat într-un proces previzibil și garantat și avem nevoie de o garanție a prerogativelor sindicatului ca partener social care reprezintă lucrătorii.

Indicele de implicare sindicală al CES pentru semestrul UE arată că eforturile menite să stabilească dreptul partenerilor sociali de a fi implicați în semestrul UE nu dau rezultate. Se referă în special la dimensiunea națională a semestrului european. O normă europeană (posibil printr-o nouă directivă sau prin modificări la Regulamentul 1466/1997) ar putea stabili o obligație pentru guvernele naționale de a consulta partenerii sociali la etapa importantă a semestrului, împreună cu unele criterii de calitate, cum ar fi calendarul adecvat, nivelul adecvat de dialog, acces semnificativ la informații și asigurarea capacităților materiale și imateriale ale partenerilor sociali.

Implicarea angajaților în procesele de luare a deciziilor companiei este expusă riscului din cauza mobilității corporative în cadrul pieței unice. Dovezile arată că deciziile corporative sunt adesea luate pentru a evita implicarea angajaților. De exemplu, deficiențele din legislațiile naționale care transpun directivele UE și, în special, directiva reformată EWC, împiedică drepturile la informare și consultare. Sancțiunile prevăzute de legislația națională sunt rareori proporționale, eficiente și descurajante. Drepturile de informare și consultare nu permit implicarea și protecția lucrătorilor. Legislația UE ar trebui să declanșeze convergența ascendentă în Europa.

În conformitate cu principiul 8, ar trebui să se argumenteze pentru dreptul lucrătorilor (independent de natura contractului lor de muncă) de a negocia în mod colectiv. Dreptul la negociere colectivă este un drept fundamental și recunoscut ca atare de UE. Beneficiile societății acordurile colective aduc în termeni de echitate, condiții de concurență echitabile și progres social, astfel de acorduri care acoperă lucrătorii nestandardizați și lucrătorii din companiile platforme (inclusiv lucrătorii independenți), ar trebui să se considere că intră complet în afara domeniului de aplicare al articolului 101 din TFUE și al normelor naționale de concurență. Legislația UE în materie de concurență și normele naționale de concurență trebuie interpretate în lumina drepturilor fundamentale, recunoscând dreptul la negociere colectivă pentru toți lucrătorii, lucrătorii atipici și platforma (inclusiv lucrătorii independenți).

Acțiuni care vizează stabilirea unui nivel minim de drepturi în UE, condiții de concurență echitabile pe piața unică

 1. Cadrul consolidat pentru implicarea partenerilor sociali în semestrul UE / Planurile de redresare, posibil printr-o inițiativă legislativă.
 2. Revizuirea Directivei CEE pentru a se asigura că dreptul lucrătorilor de a fi informați și consultați înainte de luarea deciziilor relevante este respectat pe deplin
 3. Inițiativă legislativă privind informarea, consultarea și participarea, inclusiv standarde minime obligatorii din punct de vedere juridic privind reprezentarea lucrătorilor la nivelul consiliului de administrație
 4. Convenția privind ratificarea reprezentanților lucrătorilor OIM, 1971 (nr. 135
 5. O directivă europeană privind due diligence, axată pe respectarea, promovarea și respectarea drepturilor omului și comportamentul responsabil al afacerilor.

Acțiuni care vizează stabilirea convergenței ascendente în condițiile de viață și de muncă

 1. Investiți în dialog social pentru a îmbunătăți dialogul social intersectorial și sectorial la nivel european pentru a dezvolta capacitățile partenerilor sociali de a negocia și de a se implica cu membrii acestora, inclusiv într-un mediu digital.
 2. Oferiți reguli clare, transparente și garantate, cu implicarea deplină a partenerilor sociali, pe care să se poată baza atunci când vine vorba de acțiunile pe care le va întreprinde Comisia pentru a prezenta acordurile partenerilor sociali pentru adoptare în forme obligatorii
 3. Respectați prerogativele sindicatelor ca partener social care reprezintă lucrătorii
 4. Sprijinirea partenerilor sociali pentru punerea în aplicare a acordurilor-cadru autonome prin finanțare dedicată legată de acorduri
 5. Oferiți sprijin financiar dedicat partenerilor sociali pentru a face față crizei COVID-19, astfel încât aceștia să își poată juca rolul deplin în redresare.
 6. Consolidarea dreptului lucrătorilor de a negocia în mod colectiv prin încetarea practicilor de prăbușire a sindicatelor și prin procese de achiziții publice care atribuie contracte doar companiilor care aplică un acord colectiv.
 7. Creșterea resurselor din CFM pentru formarea organismelor reprezentative ale lucrătorilor. Creșteți resursele pentru inițiative care să sprijine înființarea și funcționarea corectă a CEE și a altor organisme transnaționale pentru informarea și consultarea lucrătorilor.