Acasă / Capitolul III / Ingrijire pe termen lung

Principiul 18

Ingrijire pe termen lung

Lucrători din domeniul sănătății din toată Europa lucrează din greu pentru a trata și a opri răspândirea virusului COVID-19. În multe cazuri, sarcina lor este îngreunată din cauza penuriei de personal, a facilităților necorespunzătoare și a lipsei echipamentelor de protecție personală și a kiturilor de testare. Organele de conducere europene și guvernele naționale ar trebui să ia măsuri imediate pentru a se asigura că serviciile de sănătate primesc fonduri de urgență atât de necesare și pentru a spori nivelul de personal pe termen scurt. Semestrul european abordează durabilitatea și accesibilitatea la serviciile de sănătate. Măsurile de austeritate au redus drastic sfera serviciilor publice și accesibilitatea acestora. La începutul semestrului 2019, CES a declarat că asistența medicală și sistemele de îngrijire pe termen lung reprezentau o sursă de îngrijorare și suferință imensă pentru o proporție tot mai mare din populația UE și necesită acțiuni imediate. Peste 15 state membre arată performanțe foarte slabe în domeniul sănătății. Acoperirea și accesul la îngrijirea pe termen lung sunt insuficiente în mai multe state membre. Îngrijirea informală domină sectorul, în detrimentul serviciilor și al participării femeilor pe piața muncii. În timp ce structurile publice lipsesc adesea, opțiunile private sunt extrem de costisitoare, inaccesibile și deseori duc la o deteriorare a serviciilor, precum și a condițiilor de muncă din sectorul sănătății. Nu au fost avute în vedere investiții substanțiale în ciclul semestrial trecut. Pe termen mediu și lung, creșterea cheltuielilor publice pentru sănătate și creșterea investițiilor în sănătate publică sunt cruciale, nu doar pentru a inversa anii de cheltuieli insuficiente în multe țări, ci și pentru a se asigura că personalul și unitățile de sănătate pot face față cerințelor viitoare. Europa a avut un deficit de aproximativ un milion de lucrători din domeniul sănătății chiar înainte de izbucnirea COVID-19. Guvernele trebuie să își schimbe radical abordarea față de sănătatea publică și serviciile publice: contractele pe termen scurt și locurile de muncă precare în sectorul sănătății nu sunt suficiente pentru a aborda situații de urgență precum aceasta.

Accesul la serviciile de sănătate și la îngrijirea pe termen lung este o urgență a UE. Ciclul semestrial al UE a promovat „raționalizarea” și „eficiența costurilor”, implicând agregarea structurilor, o schimbare a resurselor alocate deja, spitalizarea îngrijirilor, dar aproape niciodată investiții publice în personalul și serviciile necesare. Cheltuielile din buzunar pentru sănătate sunt în creștere în multe state membre. Normele SGP au extins domeniul de aplicare al piață privată care furnizează servicii de sănătate și asigurări pentru oameni. Acest lucru reduce accesul la serviciile de sănătate, care este unul dintre principalele motive pentru nemulțumirea populației.

Sectorul îngrijirii este crucial pentru asigurarea unui nivel de trai decent pentru persoanele în vârstă. Este necesar să se îmbunătățească atractivitatea sectorului pentru a crește calitatea muncii și a serviciilor furnizate. Există o incidență ridicată a migranților, a lucrătorilor nedeclarați și nedocumentați în sector, în special a femeilor migrante. Este important să se elimine toate zonele de vulnerabilitate pentru persoanele care lucrează în acest sector și să se ofere lucrătorilor posibilitatea de a-și îmbunătăți abilitățile și condițiile de lucru în beneficiul propriu, precum și al utilizatorilor.

UE ar trebui să promoveze o abordare bazată pe drepturi și investiții publice în sisteme de protecție socială universale, bazate pe solidaritate și adaptate la gen, la nivel internațional, european și național. De asemenea, ar trebui să urmărească obiectivele de convergență ascendentă și alocarea de fonduri în îngrijirea copiilor, sănătății, vârstnicilor, pe termen lung, a persoanelor cu dizabilități și dependență, pentru a garanta o acoperire universală și îngrijiri de înaltă calitate.

Pentru a satisface nevoile actuale și viitoare ale unei populații în vârstă, cheltuieli mai mari pentru acces universal, la prețuri accesibile iar serviciile publice de bună calitate pentru sănătate și îngrijire pe termen lung trebuie întreprinse și privite ca o investiție. Îngrijirea preventivă trebuie îmbunătățită prin politici și finanțare adecvate. Dezvoltarea profesională, formarea, educația și recunoașterea carierei sunt cruciale pentru a îmbunătăți calitatea și acoperirea asistenței și pentru a oferi oportunități de muncă de calitate. Politicile de echilibru între viața profesională și viața personală ar trebui să sprijine lucrătorii cu responsabilități de îngrijire. UE ar trebui să introducă un EU Right2Care susținut cu planuri naționale de acțiune.

Acțiuni care vizează stabilirea unui nivel minim de drepturi în UE, condiții de concurență echitabile pe piața unică

  1. Garantarea accesului la sănătate și îngrijire pe termen lung (LTC) de calitate și la prețuri accesibile în toate statele membre.
  2. Libera circulație: revizuirea Regulamentului 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru a consolida coordonarea acestor sisteme, inclusiv a sănătății și a LTC, pentru a îmbunătăți drepturile lucrătorilor mobili.

Acțiuni care vizează stabilirea convergenței ascendente în condițiile de viață și de muncă

  1. Programul UE Right2Care, susținut cu planuri naționale de acțiune prin semestrul european, bazat pe obiective transparente și ambițioase
  2. Monitorizarea capacității, funcționării și impactului bunăstării ocupaționale (în sistemele naționale și rolul negocierilor colective).
  3. Inițiativele UE de consolidare a rezilienței sistemelor de sănătate universale și accesibile finanțate din fonduri publice.