Acasă / Capitolul al II-lea / Mediu de lucru sănătos, sigur și bine adaptat și protecție a datelor

Principiul 10

Mediu de lucru sănătos, sigur și bine adaptat și protecție a datelor

COVID-19 este cea mai mare provocare sanitară, economică și socială din istoria Uniunii Europene. Dimensiunea Sănătate și securitate în muncă (SSM) este o parte fundamentală a strategiei europene pentru limitarea răspândirii virusului și pentru menținerea activităților economice. Au fost puse în aplicare numeroase măsuri naționale pentru a combate răspândirea COVID-19, inclusiv cele care se referă la locurile de muncă și naveta la locul de muncă.

De la izbucnirea COVID-19, muncitorii din multe sectoare (majoritatea lucrătoare) au continuat să fie prezenți fizic la locul de muncă, la prima linie, luptând împotriva virusului, cum ar fi în domeniul sănătății, industria de curățenie și comerțul cu amănuntul. În cadrul unui al doilea val de contagiune, guvernele au lăsat deoparte măsurile de blocare și au stabilit o reluare controlată a muncii și accesul la locul de muncă. Succesul strategiei de ieșire din UE va depinde în mare măsură de prezentarea unor politici eficiente adecvate SSM.

Măsurile de securitate și sănătate în muncă, prin legislație sau convenții colective, oferă sprijin practic pentru revenirea la locul de muncă. Implicarea sindicatelor în dezvoltarea acestor măsuri este esențială. Măsurile preventive adecvate de către angajatori vor contribui la o revenire sigură și sănătoasă la locul de muncă, în urma moderării măsurilor de izolare și, în special, a măsurilor de distanțare fizică și a disponibilității echipamentelor de protecție individuală. De asemenea, contribuie la eradicarea transmiterii COVID-19.

Acțiuni care vizează stabilirea unui nivel minim de drepturi în UE, condiții de concurență echitabile pe piața unică

  1. Adoptarea rapidă a deciziei Comisiei Europene de a include Covid-19 în lista agenților biologici din anexa III la Directiva 2000/54 / CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă.
  2. Recunoașterea Covid-19 ca boli profesionale în toate sectoarele și tuturor lucrătorilor, indiferent de statutul lor.
  3. Monitorizarea și consolidarea transpunerii Directivelor 2017/2398, 2019/130 și 2019/983 și punerea în aplicare a actualului acquis al UE.
  4. Dezvoltă și urmărește cererile noastre pentru cancerul de muncă zero, inclusiv dezvoltarea evaluărilor riscurilor și o revizuire a Directivei „Azbest”.
  5. Continuarea urmăririi directivelor UE privind riscurile psihosociale (PSR) și tulburările musculo-scheletice (MSD).

Acțiuni care vizează stabilirea convergenței ascendente în condițiile de viață și de muncă

  1. Elaborați și urmăriți o strategie pentru toleranța zero a accidentelor fatale și prevenirea accidentelor de muncă. „Viziunea zero a accidentelor fatale” în viitoarea strategie a UE SSM.
  2. Cartografierea rolului reprezentanților angajaților și evaluarea eficacității drepturilor sindicatelor pentru a asigura aplicarea efectivă a legislației UE privind H&S la locul de muncă.
  3. Elaborați o metodologie standard uniformă / unică și un sistem de informare comun în UE privind: raportarea accidentelor profesionale, informații despre sistemele de asigurare pentru accidente și boli profesionale și schimbul de bune practici.