Acasă / Capitolul I / Oportunități egale

Principiul 3

Egalitatea de șanse

Accesul la oportunități depinde de cele mai multe ori de grupul specific căruia îi aparține un lucrător. Obiectivul este de a încorpora o politică menită să elimine discriminarea (ex-post), împreună cu politici proactive care să ofere șanse egale (ex-ante). Reducerea protecției la locul de muncă crește discriminarea la locul de muncă. Măsurile care diminuează sancțiunile împotriva concedierilor neloiale, reduc puterea sindicatelor (sau comitetelor de întreprindere) la locul de muncă sau răspândesc contracte de lucru nestandardizate, slăbesc actualul acquis antidiscriminare care prevede sisteme stricte de sancțiuni.

Excluderea pe piața muncii sau performanța insuficientă a unor grupuri specifice pune în pericol stabilitatea economică și socială. Discriminare de aceea trebuie monitorizat și raportat, în special LGBTQI *, pentru care există lacune în ceea ce privește protecția în legislațiile naționale. Șansele egale ar trebui promovate utilizând indicatori de performanță economică. Remediile ar trebui să provină dintr-un cadru juridic consolidat. Aceștia ar trebui să elimine practicile discriminatorii de pe platformele de muncă. Astfel de practici pot fi descurajate ca urmare a supravegherii sindicale. Sindicatele au denunțat deja astfel de tendințe, în principal în contextul discriminării împotriva lucrătorilor în raport cu accesul lor la „concerte” după ce au întreprins orice fel de acțiune colectivă. Negocierea colectivă indică drumul înainte pentru o mai bună protecție LGBTQI * la locul de muncă.

O directivă orizontală privind nediscriminarea poate fi mai adecvată, chiar dacă până în prezent nu a existat un consens din partea Consiliului. Șanse egale ar trebui acordate și solicitanților de azil, excluși în prezent din domeniul de aplicare al directivelor antidiscriminare. O importanță deosebită este utilizarea resurselor materiale și imateriale pentru a consolida discursul public împotriva xenofobiei și rasismului.

Partenerii sociali pot, în comun sau unilateral, să dezvolte instrumente pentru recunoașterea, prevenirea și sancționarea discriminării, concentrându-se în același timp pe măsuri active pentru grupurile defavorizate. Aceștia pot stabili o cooperare mai strânsă cu organismele naționale de egalitate și se pot baza pe evoluțiile Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA).

Acțiuni care vizează stabilirea unui nivel minim de drepturi în UE, condiții de concurență echitabile pe piața unică

  1. Directivă orizontală privind nediscriminarea care recunoaște, previne și sancționează discriminarea.
  2. Eliminați derogările din directiva antidiscriminare existentă pentru resortisanții țărilor terțe care solicită protecție.
  3. Recomandarea viitoare a Consiliului privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor.
  4. Viitoarea nouă strategie a UE privind dizabilitățile.

Acțiuni care vizează stabilirea convergenței ascendente în condițiile de viață și de muncă

  1. Sindical Toolbox pentru a recunoaște, preveni și sancționa discriminarea; să sprijine organismele de egalitate și să se bazeze pe cercetarea și rezultatele FRA.
  2. Strategie inovatoare de comunicare și campanii împotriva xenofobiei
  3. Evidențierea legăturilor dintre drepturile sindicatelor, legislația muncii și egalitatea și nediscriminarea, pornind de la practicile de negociere colectivă.