Home / Hoofdstuk I / Soutien actif à l'emploi

Principe 4

Soutien actief à l'emploi

De marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandemie van Covid-19 et aux maatregelen tegen besmetting. Een compromis tussen economische stimulering van een onderdeel en het creëren van een deel van de kwaliteit van het werk dat deel uitmaakt van het doel. De politieke reacties op de economische crisis van 2008 zorgden ervoor dat een Europese agenda voor de kwaliteit van het werk niet een vraag was die veel groter was dan de economie en de bestaansreden van de vraag naar binnenlandse zaken. Het vormt een element dat geschikt is voor het sorteren van deze nieuwe crisis. De CES heeft een definitie van de arbeidskwaliteit ontwikkeld. Des indicators pour la controler devraient être alignments sur cette definition. De economische economie van de Europese overheid is een van de belangrijkste herhalingen, maar de kwaliteit van de arbeid is slecht voor de referenties die redelijkerwijs mogelijk zijn in de directrices van de arbeidskrachten. De indicaties van het arbeidsmaterieel en de chômage houden de laatste tijd vast aan de convergentie in opgaande lijn van de crisis. De tendens van het huis van de chômage in laquelle il faut s'attendre partout in Europa pourrait en outre être particulièrement difficile à combattre dans les États members or le taux de chômage était déjà élevé avant le debuut van de pandemie. In deze regio's is de economische reprise devrait être lente. In de EU, tussen het derde trimester van 2019 en het eerste trimester van 2020, is de index van het totale aantal arbeidsuren in de belangrijkste activiteiten (berekend per rapport in het jaaroverzicht van 2006 en een index van 100) een fortement chuté van 5,1 punten.

De pandemie van Covid-19 contraindra les États membres de l'UE d'adapter leurs politiques de l'emploi pour les rendre plus efficaces et ciblées. De pandemie vertegenwoordigt een défi commun en legt de geadopteerde een benadering op, plus een ambitieus gebruik van de soutien en de coördinatie van de politiques nationales destinées à protéger les travailleurs et la marchés du travail.

De openbare diensten van de werknemers die worden ingeschakeld, kunnen bijdragen aan de integratie van de groepen en de kwetsbaarheden van de samenleving tijdens de strijd; het parcours van de versterking van de bekwaamheden en de omschakelingsprofessionnele devraient être tracés et les partenaires sociaux devraient être impliqués dans l'élaboration et le suivi of ces politiques. In de actuele crisissituaties, de externe flexibiliteitsstrategieën (licenties faciliteren en tijdelijke contracten aanmoedigen) zijn waarschijnlijk niet van toepassing op de kwetsbaarheden van niet-standaarden. In tegendeel, de interne flexibiliteit (comme la promotion d'un télétravail sain et d'une organisatie flexibele du travail) kan een manière zijn die de protéger l'emploi en de stimuler l'activité economische.

Versterking van de vaardigheden en de omschakelingsprofessionaliteit die ervoor zorgt dat Europa tijdens de crisis tijdens de crisis van Covid-19 kan verzekeren dat Europa deze crisis plus forte en plus compétitive samenvoegt. De États ontwikkelen zich tot ontwikkelaars of verbeteren de mechanismen en systemen van het Zuiden met de app van het Europese sociale fonds en de structuur van het fonds en de Europese investeringen.

De Europese Commissie bereidt een voorstel voor een Europees systeem voor om de toekenningen van chômage te verzekeren. Het idee van mettre en place un tel systeem avait déjà été discutée avant la flambée de Covid-19. De economische en sociale gevolgen van de pandemie hebben geen enkele discussie nodig en zijn ook noodzakelijk. Het principe 4 devrait compléter cette proposition et s'accompagner d'une harmonization des critères de performance des politique actives du marché du travail (PAMT) dans les systèmes nationalaux bases sur une couverture universelle, l'adéquation des resources allouées à chaque personne sans emploi, l'égalité des opportunities (des contratts tempo) (overgangstijden tussen periodes van onbepaalde duur) en een verkorting van de periodes van de overgang (tussen chômage en travail) in vigueur in de regio.

Het is handig om op te merken dat het personeelsnummer wordt gebruikt om vrij rond te circuleren en dubbel om het debuut van de crisis te doen. Het is van belang dat jongeren die werken (bijdragen aan de bons niveaux d'emploi) mais considerés sous-performants par rapport aux indicators de qualité d'emploi. Het is dringend nodig om de prestatie van de marché du travail des États leden te harmoniseren en de indicatoren te verbeteren en de definitie van de CES-kwalificatie te integreren (voir P5). Dans ce but, il est cruciale d'améliorer l'accès aux PAMT en de bevoordeelde l'égalité des opportunities à travers des objectifs d'investissements publics plus ambitieuze liés aux activatiemaatregelen en aux infrastructuren. Bovendien, de bronnen van FSE+ zijn gericht op de beoogde doelen.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

  1. Ontwikkelaar van een gemeenschappelijke positie die zich bezighoudt met de nieuwkomers van acties en instrumenten in het kader van de politieke actieven van de marché du travail (PAMT).

  2. Het recht van de vrijwaring van de vorming tot garantie (voir Principe 1).

  3. Régimes de chômage partiel en soutien au revenu.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

  1. Mettre l'accent sur les kansen du marché de l'emploi en les arbeidsvoorwaarden van jeunes travailleurs exerçant leur droit à la libre circulatie. Versterk de rol van de maatschappelijke partners in de garantie voor de jeugd.

  2. Mise en œuvre de la aanbeveling sur le chômage de longue durée.

  3. Nieuwe referentiecriteria voor de strategie van na 2020 voor de controle van de avancées in het materiaal van de PAMT en de voorkeur geven aan overgangen tijdens de mars van arbeid en toegang tot vaardigheden en vorming.

  4. Beheer en waardeer de impact van FSE+ op de basis van de definitie van de CES-kwaliteitswerkgever.

  5. Uitbreiding van SURE (tot eind 2021) en uitgebreid met couvertures van categorieën van niet-standaarden, onafhankelijken en précaires.