Home / Hoofdstuk III / Sociale bescherming

Principe 12

Sociale bescherming

De effectbeoordeling van het voorstel voor een Aanbeveling over toegang tot sociale bescherming beschrijft treffend de uitdagingen achter Principle 12. Het EVV heeft zich in het EU-semester 2019 sterk gemaakt voor sociale bescherming en daarbij bewijs geleverd van de bevooroordeelde benadering van de EU, die duurzaamheid van nationale systemen als de belangrijkste en vaak enige beleidsdoelstelling van landspecifieke aanbevelingen.

Over vier jaar moet een effectbeoordeling conclusies trekken over de vraag of een aanbeveling het geschikte instrument is om deze doelstelling te bereiken of dat een richtlijn geschikter zou zijn.

Toegang tot sociale bescherming hangt sterk samen met de kwaliteit van de werkgelegenheid. Daarom zal dit principe in overeenstemming moeten zijn met principe 5. Met betrekking tot sociale bescherming moeten de volgende punten worden gecontroleerd:

 • dekking en toereikendheid van socialebeschermingsuitkeringen, ongeacht de arbeidsvorm;
 • garantie van effectieve minimale bescherming voor iedereen;
 • de evenwichtige afweging tussen kenmerken van arbeidsflexibiliteit en toegang, duur en niveau van socialebeschermingsuitkeringen;
 • de werkgelegenheid van de beroepsbevolking;
 • passende uitkeringen vaststellen (vooral voor pensioenen);
 • de toegang tot opleiding voor werknemers verbeteren;
 • effectieve instrumenten voor het evenwicht tussen werk en privé;
 • zorg voor toegang tot gezondheidszorg en voorkom letsel op het werk.
 • hiaten als gevolg van professionele carrières, in geval van langdurige werkloosheid, met name hiaten die te maken hebben met geslacht of leeftijd, of als gevolg van onzekere vormen van werk.

Overige elementen kunnen worden onderzocht door middel van sociale dialoog, zoals de toekomst van werk, inclusief bescherming tegen oneerlijk ontslag, het recht op voltijds werk en soevereiniteit op het gebied van arbeidstijden.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

 1. Tenuitvoerlegging van de aanbeveling betreffende toegang tot sociale bescherming. Prioriteiten: uitbreiding van formele (verplichte) en effectieve dekking, doeltreffendheid en toereikendheid van uitkeringen aan werknemers en zelfstandigen.

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

 1. Scorebord voor sociale bescherming - Opwaartse convergentie met de doelstellingen, als onderdeel van het programma voor kwaliteitsbanen.