UITVOERING VAN DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN: EVV-VOORSTELLEN

Hoofdstuk I

GELIJKE KANSEN EN TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT

Hoofdstuk II

EERLIJKE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Hoofdstuk III

SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

Het actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten ("EPSR") moet als instrument dienen voor de lidstaten om de bekende uitdagingen aan te pakken waarmee Europa wordt geconfronteerd (bv. Digitalisering, groene transitie, migratie en demografische verandering). Het geeft richting en stelt ook voor om gemeenschappelijke wetgeving aan te nemen op basis van gemeenschappelijke doelstellingen in het kader van versterkte samenwerking, coördinatie en solidariteit. Dit is nu des te meer nodig, omdat we worden geconfronteerd met de negatieve effecten van de COVID-19-pandemie op gezondheid, werkgelegenheid en sociale en economische aspecten.

Een "eerlijke en rechtvaardige transitie" zou ons in staat stellen om milieu- en gezondheidsbescherming te combineren met sociale rechtvaardigheid en fulltime kwaliteitswerk.  Dit begint bij het behoud van werkgelegenheid. Om de verandering (digitaal en groen) te ondersteunen en zich aan te passen in tijden van crisis, moeten werknemers de zekerheid krijgen dat ze een vaste baan of een inkomen zullen blijven hebben dat voldoende is om een ​​goede levensstandaard voor hen en hun kinderen te behouden. gezinnen.