Home / Hoofdstuk II / Informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag

Principe 7

Informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag

Het Europees semester heeft hervormingen gestimuleerd die de bescherming van werknemers versoepelen of verminderen, evenals de wetten inzake individueel ontslag op nationaal niveau (bijvoorbeeld het afplakken van ontslagvergoedingen in geval van onredelijk ontslag of het stopzetten van de herplaatsing van een werknemer in zijn / haar baan in geval van onwettig ontslag, enz.). Er is een positieve correlatie tussen deze hervormingen en verminderde toegang tot collectieve onderhandelingen.

De effectbeoordeling van het voorstel voor een TPWCD levert het bewijs van alle grote uitdagingen met betrekking tot dit principe.

Zoals hierboven vermeld, de Covid-19-pandemie heeft nog meer aangetoond dat nieuwe vormen van werk wettelijk moeten worden gedekt, zodat werknemers toegang hebben tot de bescherming die ze nodig hebben, en dat platformwerkers worden erkend als werknemers​ Sommige maatregelen maken al deel uit van dit actieplan, zoals het aangekondigde wettelijke instrument inzake minimumloon en collectieve onderhandelingen, toegang tot sociale bescherming, het verkleinen van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen of de uitvoering van de Aanbeveling over toegang tot sociale bescherming​ Bovendien heeft de Europese Commissie een aanstaande verordening aangekondigd voor atypische werknemers en werknemers in platformbedrijven.

Technologische, groene en demografische overgangen veranderen het productieve weefsel van de EU, maar werknemers worden zelden beschermd tegen de negatieve effecten die deze veranderingen kunnen hebben op hun individuele positie​ De meeste lidstaten boeken geen vooruitgang; effectievere maatregelen die zorgen voor eerlijkere overgangen zijn nodig om de collectieve en individuele rechten van werknemers die betrokken zijn bij technologische of groene overgangen te versterken. Deze kunnen zijn::

  • het recht op beroepsopleiding of validering van vaardigheden voor werkende werknemers;
  • het recht om te ontvangen een ALMP-pakket tijdens professionele overgangen;
  • an verplichting voor de werkgever om over transitieplannen te onderhandelen om op veranderingen te anticiperen en strategieën te definiëren die de werkgelegenheid veiligstellen en externe effecten en negatieve effecten op de toeleveringsketen beperken.
  • het recht van vakbonden om geïnformeerd en geraadpleegd te worden in geval van beslissingen die meer dan 5 personen aangaan, in een of meer landen, alsook de verplichting om onderhandelingen te beginnen met representatieve vakbonden in geval van beslissingen die verband houden met technologische of ecologische transities die invloed hebben op de werkpositie van meer dan 5 personen.
  • Overgangsplannen voor kmo's op lokaal niveau, die een gebied of een groep bedrijven bestrijken.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. Zorgen voor een vroege en effectieve uitvoering van de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden (inclusief ondersteuning van EVV-leden)
  2. Versterken van collectieve en individuele rechten van werknemers die betrokken zijn bij technologische of groene transities.
  3. Bekrachtiging van het IAO-verdrag inzake beëindiging van de tewerkstelling, 1982 (nr.158) + aanvaarding van ESC-artikelen over bescherming tegen onredelijk ontslag en over schriftelijke informatie door alle lidstaten
  4. Besluit nr.573 / 2014 / EU over nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's), dat begin 2021 officieel zal worden gewijzigd bij een besluit van de Raad.

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. Beoordeling van nationaal en EU-acquis in het licht van nieuwe vormen van werk en voorbereiding op de toekomst van werk, zoals in beginsel 5.