Home / Hoofdstuk I / Gelijk tussen vrouwen en mannen

Principe 2

Egalité entre les femmes en les hommes

De verschillen tussen de medewerkers zijn klein en de belangrijkste verschillen tussen de medewerkers blijven bestaan. Globaal, de verminderingen van de verschillen in begeleiding van de verhogingen van het salaris van het salaris en het pensioen van de retraite tussen mannen en vrouwen. Eurostat en de suivi van de ODD's hebben de gevaren van de vrouwen niet onderschreven door de gros van de manier waarop de tâches menagères. Alors que les femmes krijgen de meilleurs resultaat in hun études, leurs carrières professionales sont moins fructueuses que celles des hommes. Les femmes sont majoritaires dans des secteurs essentials of l'economie tels que l'education, les soins, les services et le commerce de detail; Als je moeite hebt om je geld te verdienen, dan zijn er twee mannen die de secteur van de secteurs zijn. Des forces populistes remettent en vraag de voortgang van de Europese samenleving en realiseert zich over de laatste decennia. Cela pourrait compromettre la participatie des femmes au marché du travail (déjà très inégale dans l'ensemble de l'UE) et avoir un impact negatif sur la croissance potentielle de l'UE.

Het object van parvenir tot een totale gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een totale gelijkheid van salaire voor een même travail en een gelijkwaardige relatie tussen professionele en familiale verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen.

Dit is de context van de CES-plaid voor een wetgevend initiatief voor lutter tegen lescarts salariaux tussen les femmes et les hommes qui pallierait les deficiences of l'acquis communautaire actuel. De CES heeft een strijdige juridische maatstaf met betrekking tot de belangen van een convergentiewetgeving tussen de leden van de wet die strijden tegen de onverenigbaarheid van het domein.

De CES eist een solide richtlijn met een contingent dat in strijd is met 40% vertegenwoordiging van de vrouwelijke horizonten in de raad van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Er is altijd een kans dat de uitgever een gids is voor de mise en œuvre van de richtlijn over het professionele en privéleven. Het is een gids die de omzetting van de Europese richtlijn aanmoedigt om tussen de interprofessionele overeenstemmingen van manières te doorlopen die tijdelijk nodig zijn tussen de goedkeuring van de richtlijn en de toepassing ervan.

Se basant sur l'Agenda 2030 et les ODD concernant la pauvreté, l'égalité des sexes et le travail decent, le Semestre européen devrait contrôler and soutenir les investissements favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privatee, combler l'écart entre les femmes en les hommes portant sur le nombre de jours de travail perdus pour soins à la famille et mettre l'accent sur la reductie van l'écart de pension tussen les sexes. De aanbevelingen die betrekking hebben op de eurozone en de aanbevelingen die van toepassing zijn op de beste voorwaarden voor optimale investeringen in openbare infrastructuur voor kinderen van grote kwaliteit en eigendommen.

Acties ten aanzien van een fixer tot een minimum van het europese niveau

  1. Richtlijn over de transparantie van de salaires des hommes et des femmes – salaire égal pour un travail de même valeur.
  2. Mise en œuvre de la richtlijn over het beroep en de privésfeer
  3. Richtlijn over de transparantie van de salaires des hommes et des femmes – salaire égal pour un travail de même valeur.
  4. Aborder de genredimensie van manière-systématique en utilisant des données genres et un indice d'égalité des sexes; waardeer de impact van een verstandig punt van het genre
  5. Soutien à l'adhésion de l'UE à la Convention d'Istanbul sur la lutte contre la geweld à l'égard des femmes et ratification de la Convention 190 de l'OIT par tous les États membres de l'UE.

Maatregelen die zijn gericht op een bepaalde mate van convergentie, stijgen naar de voorwaarden van het leven en de travail

  1. Lees en verduidelijk de déséquilibres in de retraite-pensioenen.
  2. Een pandrecht met de objectieven van duurzame ontwikkeling (ODD) 5 en 8, bepaalt de nieuwe referentiecriteria voor een professionele en privé-ervaring. Promotie des femmes à d'importants posten exécutifs.
  3. In het kader van het semester, gebruik de index d'égalité des sexes. Evalueer de toepassing van de RSP op een verstandig genre.
  4. Wissel campagne-ervaringen en communicatiestrategieën uit om de genre-stereotypes van het onderwijs en de vorming te beperken om de ségrégation-fondée op het genre in de mars van de arbeid te beperken.