Home / Hoofdstuk III / Kinderopvang en ondersteuning van kinderen

Principe 11

Kinderopvang en ondersteuning van kinderen

De meeste lidstaten presteerden ondermaats in de EU2020 en Doelstellingen van Barcelona​ Overheidsinvesteringen op dit gebied nemen af ​​in plaats van toe. Armoede onder kinderen en kansen voor kinderen zijn sterk afhankelijk van het inkomen en de sociale middelen van het huishouden waarin ze opgroeien. Het is ook belangrijk om te zorgen voor toegang tot hoogwaardige en toegankelijke kinderopvang, samen met toegang tot kwaliteitsonderwijs, vrijetijdsvoorzieningen en gezondheidszorg in om kinderen in staat te stellen hun persoonlijkheid en talenten volledig te ontplooien en ook om werknemers, met name vrouwen, in staat te stellen volledig te participeren op de arbeidsmarkt en op de lange termijn de gelijkheid in de samenleving te vergroten.

Een kindergarantie moet alle kinderen zonder uitzondering dekken en moet gratis toegang tot onderwijs, kinderopvang, educatieve vrijetijdsbesteding, gezondheidszorg, huisvesting en voeding van hoge kwaliteit omvatten.​ De EU moet de universaliteit - en kwaliteit - van openbare diensten versterken, wat ook ten goede komt aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen. De kindergarantie moet een manier zijn om volledige toepassing van het IVRK te bereiken, waarbij universaliteit een sleutelbeginsel is. De doelstellingen van Barcelona moeten worden geactualiseerd en bevorderd.

De voorzieningen voor kinderopvang moeten toegankelijk (geografisch en voor kinderen met een handicap), betaalbaar en van hoge kwaliteit zijn.

Maatregelen om een ​​minimum aan rechten in de EU vast te stellen, een gelijk speelveld op de eengemaakte markt

  1. Een universele kindergarantie van de EU voor alle kinderen om kinderarmoede te bestrijden en sociale inclusie te bevorderen.
  2. Seminarie van de Europese sociale partners over kinderopvangvoorzieningen in de EU, als onderdeel van hun autonome werkprogramma 2019-2021

Acties gericht op het bewerkstelligen van opwaartse convergentie in levens- en arbeidsomstandigheden

  1. Actieplan voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor: (i) zorgen voor toegankelijke, gratis en hoogwaardige openbare diensten, met inbegrip van sociale diensten en kinderopvang; (ii) toegang tot kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen; (iii) Armoede in huishoudens aanpakken
  2. Voldoen aan de eisen van de sociale partners voor overheidsinvesteringen in zorgvoorzieningen voor kinderen en collectieve onderhandelingsmogelijkheden om aan de specifieke behoeften van werkende ouders te voldoen.