home / Kapitru I / Edukazzjoni, formazzjoni et tagħlim tout au long de la vie

Prinċipju 1

Edukazzjoni, formazzjoni u tagħlim tout au long de la vie

Il est essentiel d'assurer qu'une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusivifs et de qualité constituent un droit et soient également aċċessibbli pour tous les apprenants et tous les travailleurs. Fl-Ewropa, 52 miljuni d'adulti huma peu kwalifikati u, f'diversi pays, un tiers des travailleurs présentent un niveau très faible d'alphabétisation et de compétences numériques. Ir-rinfurzar tal-kompetenzi u r-rikonverżjoni professjonali tal-adulti fl-Ewropa jirrappreżentaw għalhekk ir-responsabbiltà soċjali u l-chômeurs comme il-ħaddiema għandhom ikunu soutenus fuq il-marché du travail dans le cadre d'une transition technologique et verte plus equitable. Des projets communs menés mill-imsieħba soċjali Ewropej u une Dikjarazzjoni komuni démontrent li l-accessibilité des salariés à une formation varie énormément au sein du marché unique wara s-sitwazzjoni contractuelle, il-ġeneru u l-kuntest soċjoekonomiku tal-ħaddiema u li d-drittijiet għall-formazzjoni differenti kienu fil-funzjoni tal-taille des entreprises, des industries et des. servizzi, intrapriżi pubbliċi u privati ​​jew encore skond iż-żoni ġeografiċi. L'adoption de ce principe għandha wkoll veiller à l'élimination des discriminations basées sur le statut professionnel et tenir compte de son rôle dans la lutte contre les inégalités et la promotion de l'inclusion des femmes dans le marché du travail.

Huwa kruċjali li ssostni l-mise en œuvre du premier principe du socle par des investissements publics durables fl-edukazzjoni u l-formazzjoni, b'mod améliorant le processus du Semestre européen u en définissant des objectifs clairs pour le tableau de bord social ainsi qu'en invitant les entreprises à endosser la responsabilité financière de la formation de leurs travailleurs. Le lien entre le fonds social européen plus (FSE+) et la mise en œuvre du SEDS hija evidenti. Madankollu, un engagement financier n'est en soi pas suffisant. Les négociations pour le prochain CFP (2021-2027) tinkludi proposta li tista' tkun potenzjali dwar ir-reduction double des dépenses au titre du FSE+ riżultant tas-soppressjoni tal-parti ta' finanzjament minimu ta' 23,1% eżistenti fil-politika ta' koeżjoni qui doit être consacrée mill-Istati Membri għall-proġetti FSE+. Le FSE+ devrait être utilisé de façon à ce que tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de compétences, ikun jista 'jgawdi minn formazzjonijiet inklużivi u kwalifikanti ta' haute qualité u ta 'kongés-edukazzjoni payés.

Kull État membre de l'UE għandu jiggarantixxi l-aċċess et le droit aux modalités d'éducation et de formation pour les apprenants de tous âges. Là où ce droit n'est pas assuré, il should agir fil-cadre d'un dialogue social effectif with the partners sociaux pour mettre ce premier principe fl-applikazzjoni. L-azzjonijiet tal-Istati Membri għandhom ikollhom pour iżda jtejbu l-kapaċità tal-ħaddiema biex jaċċedu għal formazzjoni inklussiva ta’ kwalità f’rapport mal-ħiliet professjonali ta’ bażi u l-kompetenzi ewlenin, u jinkludu numériques, tout au long de leur vie active. Les meilleures pratiques montrent la valeur ajoutée des syndicats dans l'élaboration d'une approche fondée sur les droits à la formation et à l'éducation permanente des travailleurs indépendamment de leur statut professionnel et tenant compte des perspectives de genre.

L-inizjattiva Ewropea li għandha l-għan li tpoġġi fil-post tal-“comptes de formation individuels” għall-persuni fl-età ta’ ħidma tista’ tkun l-un des outils li jippermettu li jiggarantixxu dawn id-drittijiet u l-kontributur à une solution satisfaisante fil-materja tal-portabbiltà tad-drittijiet għall-formazzjoni. . Madankollu, din il-kwistjoni li għandha impatt fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol u n-negozjar kollettiv f'ħafna Stati Membri, il-Kummissjoni Ewropea għandha m'għandha tgħaddi r-rédaction d'une proposition sans avoir préalablement impliqué l-imsieħba soċjali fil-proċess. L-inizjattiva kollha għandha tikkombina l-aċċess għall-formazzjoni u d-drittijiet kollettivi għall-iżgurar tal-konti ta’ formazzjoni individwali rilevanti tar-responsabbiltà konġunta tal-impjegaturi u l-awtoritajiet ta’ konformità mal-prattika nazzjonali. Une initiative au niveau de l'UE għandha tiffissa l-istandards minimi kollha li jirrispettaw is-sistemi ta' formazzjoni nazzjonali u r-rwol tal-imsieħba soċjali kif ukoll il-konvenzjonijiet kollettivi u l-prattiki settorjali nazzjonali eżistenti. La protection sociale peut intervenir dans le financement du principe 1 mais doit aller de pair avec plus de protection au travail, y comprend une protection accrue contre les licenciements (collectifs). Dans le cas contraire, les employeurs seraient incouragés à opter pour des licenciements plutôt que d'investir dans leur propre main-d'œuvre afin d'affronter ensemble la transition.

Azzjonijiet viżanti li jiffissaw un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Inizjattiva ta' l-UE li għandha l-għan li tpoġġi fil-post tal-kontijiet individwali ta' tagħlim għall-persuni fl-età ta' ħaddiema.
  2. Rakkomandazzjoni għall-istaurer un droit à une formation de haute qualité u kwalifikanti menant à la validation et/ou à la reconnaissance des compétences
  3. Suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Conseil relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité.
  4. Obbligu pour les employeurs de signer un contrat de stage dès le début de celui-ci.
  5. Promotion de la négociation collective pour établir les contributions financières des employeurs au droit des salariés biex jirċievi formazzjoni u un congé d'études payé.

Azzjonijiet viżanti biex jistabbilixxu konverġenza axxendenti mill-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol

  1. Tissorvelja u tkejjel l-aċċess tal-impjegati għat-taħriġ biex tikseb numru minimu ta 'jiem għal kull ħaddiem u investiment ta' min iħaddem fit-taħriġ tal-ħaddiema tagħhom.
  2. Fondi suffiċjenti tal-UE biex jappoġġjaw l-iżvilupp tal-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja.
  3. Indikaturi ta 'monitoraġġ: l-investimenti tal-kumpaniji għal kull impjegat meta mqabbla ma' aggregati ta 'pagi għal taħriġ vokazzjonali disponibbli għall-impjegati.
  4. Ipprovdi appoġġ tal-gvern lit-trejdjunjins biex jipprovdu informazzjoni lill-ħaddiema fil-livell tal-kumpanija dwar opportunitajiet ta 'taħriġ
  5. Ipprovdi appoġġ effettiv lil ħaddiema b'ħiliet baxxi biex jaċċessaw taħriġ dwar kompetenzi ewlenin, ħiliet bażiċi, u ħiliet professjonali.