Sākumlapa / III nodaļa Vecuma ienākumi un pensijas

15. princips

Vecuma ienākumi un pensijas

Būtu labāk jāsaprot novecojošās sabiedrības vajadzības un jāatrod risinājumi, kā nodrošināt palīdzību vecākiem cilvēkiem, atbilstošas ​​pensijas, labu veselības un sociālo aprūpi un drošības tīklus.. Visaptverošas sociālās aizsardzības sistēmas nevar izveidot tikai ar likumdošanu. Viņiem ir vajadzīgi finanšu resursi un dalībvalstu apņemšanās darīt pieejamus nepieciešamos līdzekļus, lai virzītos uz priekšu EPSR īstenošanā. Šajā kontekstā ES loma ir izšķiroša, lai nodrošinātu, ka cilvēki savas profesionālās karjeras beigas ir ar labu veselību un ar pietiekamiem resursiem - ko galvenokārt garantē stingras likumā noteiktās pensiju sistēmas -, lai iegūtu cienīgu pensiju. Strādājošajiem, kas nodarbināti grūtās darbībās, ir nepieciešami īpaši noteikumi visā pensiju shēmu jomā, lai nodrošinātu labu veselību pensijā un atbilstošus ienākumus pensijas vecumā.

ES pusgadā pensijas joprojām tiek uzskatītas par tīri fiskālās ilgtspējas jautājumiem, nevis sociālām prasībām, kas saistītas ar demogrāfiskām problēmām. Pārklājums, kvalitāte un piekļuve ir cietusi, samazinot valsts izdevumus, likvidējot kolektīvo riska dalīšanu un pārdošanu tirgū to bieži nosaka konkrētās valsts ieteikumi (CSR).

Ar likumā noteiktajām valsts un kolektīvajām sistēmām visiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem jānodrošina sociālās aizsardzības pabalstu atbilstība. Fiskālajiem mērķiem jābūt saderīgiem ar pienācīgiem dzīves apstākļiem gados vecākiem cilvēkiem. Būtu jāatbalsta un jāīsteno Padomes ieteikums par piekļuvi sociālajai aizsardzībai. Būtu jāuzrauga darba ņēmēju un pašnodarbināto personu progress. Ciešākas dalībvalstu sadarbības ietvaros būtu jāievieš rādītāju kopums, lai atrastu alternatīvas pensionēšanās vecuma paaugstināšanai un padarītu ilgstošu karjeru darbspējīgu. Būtu jācenšas radīt vairāk un labākas darbavietas visās vecuma grupās, stiprināt pirmā līmeņa pensijas, nodrošinot vispārēju segumu un atbilstību visās dalībvalstīs, kā arī atbalstīt Eiropas un valsts līmeņa koordināciju aroda pensiju attīstībai, pamatojoties uz koplīgumiem un kā brīvprātīgu papildinājumu spēcīgākai valsts pensiju sistēmai.

Darbības, kuru mērķis ir noteikt minimālo tiesību līmeni ES, vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū

  1. Ieteikuma par piekļuvi sociālajai aizsardzībai īstenošana

Darbības, kuru mērķis ir izveidot augšupejošu dzīves un darba konverģenci

  1. Ieviest “atbilstības” rādītāju, kas nosaka vidēja termiņa budžeta mērķus dalībvalstīm un uzrauga vecuma cilvēku dzīves kvalitāti.
  2. Saistot fiskālo ilgtspēju un pensiju atbilstību darba tirgus rādītājiem, atkarības no nodarbinātības koeficientu, darba un atalgojuma kvalitāti, taisnīgu iemaksu pienākumu starp darba devējiem un darba ņēmējiem, darba samaksu starp dzimumiem un pensiju atšķirībām.
  3. Uzraudzīt pierādījumus par demogrāfiskajām, migrācijas un pensionēšanās tendencēm dažādām darba ņēmēju kategorijām, ieskaitot tos, kuri strādā smagu darbu.
  4. Nabadzības apkarošanas rīcības programma saskaņā ar 11. principu.