Sākumlapa / II nodaļa Veselīga, droša un labi pielāgota darba vide un datu aizsardzība

10. princips

Veselīga, droša un labi pielāgota darba vide un datu aizsardzība

COVID-19 ir lielākais veselības, ekonomikas un sociālais izaicinājums Eiropas Savienības vēsturē. Dimensija Darba drošība un veselības aizsardzība (DDVA) ir būtiska daļa no Eiropas stratēģijas vīrusa izplatības ierobežošanai un saimnieciskās darbības uzturēšanai. Lai apkarotu COVID-19 izplatību, ir ieviesti daudzi valstu pasākumi, tostarp pasākumi, kas attiecas uz darbavietām un pārvietošanos uz darbu.

Kopš COVID-19 uzliesmojuma daudzu nozaru darbinieki (no kuriem lielākā daļa ir sievietes) turpina fiziski atrasties darba vietā, frontē, cīnoties ar vīrusu, piemēram, veselības aprūpē, tīrīšanas nozarē un mazumtirdzniecībā. Otrā izplatīšanās viļņa laikā valdības ir atcēlušas bloķēšanas pasākumus un izveidojušas kontrolētu darba atgūšanu un piekļuvi darba vietai. ES izejas stratēģijas panākumi lielā mērā būs atkarīgi no efektīvas DDVA piemērotas politikas izstrādes.

Darba drošības un veselības pasākumi, izmantojot tiesību aktus vai koplīgumus, piedāvā praktisku atbalstu atgriešanās darbavietā. Arodbiedrību līdzdalība šādu pasākumu izstrādē ir galvenā. Atbilstoši darba devēju preventīvie pasākumi palīdzēs panākt drošu un veselīgu atgriešanos darba vietā, ievērojot ierobežošanas pasākumus, jo īpaši fiziskos attālināšanas pasākumus un individuālo aizsardzības līdzekļu pieejamību. Tie arī palīdz izskaust COVID-19 pārraidi.

Darbības, kuru mērķis ir noteikt minimālo tiesību līmeni ES, vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū

  1. Ātri pieņemts Eiropas Komisijas lēmums iekļaut Covid-19 bioloģisko aģentu sarakstā III pielikumā Direktīvā 2000/54 / EK par darba ņēmēju aizsardzību no riskiem, kas saistīti ar bioloģisko aģentu iedarbību darbā.
  2. Covid-19 atzīšana par arodslimību visās nozarēs un visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu statusa.
  3. Uzraudzīt un pastiprināt direktīvu 2017/2398, 2019/130 un 2019/983 transponēšanu un pašreizējā ES acquis izpildi.
  4. Izstrādājiet un izpildiet mūsu prasības pret nulli ar darbu saistītu vēzi, tostarp izstrādājot riska novērtējumus un pārskatot “Azbesta” direktīvu.
  5. Turpināt īstenot ES direktīvas par psihosociālajiem riskiem (PSR) un balsta un kustību aparāta traucējumiem (MSS).

Darbības, kuru mērķis ir izveidot augšupejošu dzīves un darba konverģenci

  1. Izstrādāt un īstenot stratēģiju, lai nepieļautu letālu nelaimes gadījumu nepieļaušanu un novērstu nelaimes gadījumus darbā. ES nulles liktenīgo negadījumu redzējums gaidāmajā ES DDVA stratēģijā.
  2. Darbinieku pārstāvju lomas noteikšana un arodbiedrību tiesību efektivitātes novērtēšana, lai nodrošinātu ES tiesību aktu faktisko izpildi attiecībā uz veselības aizsardzību un veselību darba vietā.
  3. Izstrādāt vienotu / vienotu standarta metodoloģiju un kopēju informācijas sistēmu ES par ziņošanu par nelaimes gadījumiem darbā, informāciju par nelaimes gadījumu darbā un slimību apdrošināšanas sistēmām un labas prakses apmaiņu.