EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ KOLONĖS ĮGYVENDINIMAS: ETUC PASIŪLYMAI

I skyrius

VIENOS GALIMYBĖS IR PRIEIGA DARBO RINKOJE

II skyrius

SĄŽININGOS DARBO SĄLYGOS

III skyrius

SOCIALINĖ APSAUGA IR ĮTRAUKIMAS

Veiksmų planas, skirtas įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį (toliau - EPSR), turėtų būti priemonė valstybėms narėms spręsti žinomus iššūkius, su kuriais susiduria Europa (pvz., Skaitmeninimas, ekologiškas perėjimas, migracija ir demografiniai pokyčiai). Jame pateikiama kryptis ir siūlomi bendri teisės aktai, priimti remiantis bendrais tikslais, stiprinant bendradarbiavimą, koordinavimą ir solidarumą. Tai dar labiau reikalinga dabar, nes susiduriame su neigiamu COVID-19 pandemijos poveikiu sveikatos, užimtumo, socialiniams ir ekonominiams aspektams.

„Teisingas ir teisingas perėjimas“ leistų mums derinti aplinkos ir sveikatos apsaugą su socialiniu teisingumu ir nuolatiniu kokybišku užimtumu.  Tai prasideda nuo užimtumo išsaugojimo. Kad palaikytų pokyčius (skaitmeninius ir ekologiškus) ir prisitaikytų krizės metu, darbuotojus reikia užtikrinti, kad jie ir toliau turės stabilų darbą arba pajamas, kurių pakaks išsaugoti gerą jų ir jų gyvenimo lygį. šeimos.