6 elv

munkabér

A bérekre és a kollektív tárgyalásokra vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a bérek alakulása továbbra is visszafogott, és nincs felfelé irányuló konvergencia. Ennek oka elsősorban:

 • A kollektív tárgyalásokhoz való jog tiszteletben tartásának elmulasztása és a kereskedői szakszervezetek letörési gyakorlatának növekedése a kollektív szerződések csökkentett lefedettsége
 • A törvényben előírt minimálbér, amely - ahol léteznek - a legtöbb tagállamban tisztességes küszöb alatt vannak, és nem garantálják a tisztességes életszínvonalat a munkavállalók és családtagjaik számára, és nem írják elő a szociális partnerek részvételét.
 • A Stabilitási és Növekedési Paktum (SGP) szabályai, amelyek túlzott nyomást gyakorolnak a nemzeti rendszerekre és a trojka programjai, amelyek tönkretették a kollektív tárgyalásokat.
 • Túl sok olyan munkavállaló, amelyre nem vonatkoznak kollektív szerződések, hanem csak személyes szerződések

A bérek és a kollektív tárgyalások között óriási különbségek vannak a tagállamok között és azokon belül is. Ez olyan társadalmi dömping helyzetet eredményez, amely túlnyomórészt negatív hatással van a munkaerőpiac legalacsonyabb szegmensére. Ezenkívül a kollektív tárgyalási jogok be nem tartásával kapcsolatos nem megfelelő és tisztességtelen bérmeghatározásnak van még egy a bérekre gyakorolt ​​negatív hatás magasabb a fizetési skálán, ami a belső kereslet csökkenéséhez vezet, mint az EU gazdasági növekedésének fő mozgatórugója - különösen a gazdasági válság helyzetében, amelyet jelenleg a COVID 19 járvány okoz..

Ezért elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a munkavállalók kollektív tárgyalásokhoz és méltányos javadalmazáshoz fűződő jogait minden tagállamban teljes mértékben tiszteletben tartsák. Szükség van az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére a belső piacon, és a bérek felfelé irányuló konvergenciáját kell előidézni. Ebben kulcsszerepet játszik a megfelelő minimálbérekről szóló európai irányelv. Ennek az irányelvnek biztosítania kell, hogy a törvényben előírt minimálbér ne essen a tisztességi küszöb alá, és megfelelő legyen, és hogy azokat a szociális partnerek teljes bevonásával határozzák meg. Emellett növelnie kell a szakszervezetek azon képességét, hogy alkudozzanak a tisztességes bérek és a munkakörülmények érdekében, és foglalkozzon az uniótörő gyakorlatokkal, és meg kell őriznie a jól működő kollektív tárgyalási és munkakapcsolati rendszereket.

A bérek felfelé irányuló konvergenciája áthidalja az országok közötti és azokon belüli bérszakadékokat (különösen Kelet és Nyugat között) és javítja a gazdaság bérarányát, csökkenti az egyenlőtlenségeket, és fokozza a belső keresletet és a termelékenységet. Ez a következők révén érhető el:

 • Módosítani kell az alkalmazandó minimálbérekről szóló európai irányelvet annak biztosítása érdekében, hogy tiszteletben tartsák a szakszervezetek kollektív tárgyalásokhoz való jogát, megszüntessék a szakszervezetek letörési gyakorlatát és garantálják a törvényben előírt minimálbérek növekedését.;
 • Ennek biztosítása csak azokat a munkáltatókat lehet odaítélni, akik tiszteletben tartják a munkavállalók kollektív tárgyalásokhoz való jogát és a vonatkozó kollektív szerződések végrehajtását, közbeszerzési szerződéseket, támogatásokat, pénzeszközöket, a KAP-kifizetéseket, a SURE-ot, a helyreállítási tervet stb .;
 • Cselekvések és intézkedések, amelyek elősegítik a kollektív tárgyalási jogokat és kapacitást, többek között a gazdasági és társadalmi irányítási eszközök keretében, például az európai szemeszter, a foglalkoztatási iránymutatások, az EPSR és a szociális eredménytábla.

EU irányelv a a nemek közötti bérszakadék és a fizetésre vonatkozó kötelező érvényű átlátható intézkedések, beleértve az egyenlő értékű munkáért járó egyenlő fizetés elvének tisztázását, amely lehetővé teszi a munkavállalók és a szakszervezetek számára, hogy hozzáférjenek a fizetési szintet meghatározó kritériumokhoz kapcsolódó információkhoz és alkudozzanak az azonos értékű munkákért, Szükség van továbbá a férfiak és a nők közötti egyenlő fizetés biztosításához.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

 1. Keretirányelv annak biztosítására, hogy a törvényben előírt minimálbérek ne legyenek tisztességes küszöb alatt, és azokat szociális partnerek bevonásával határozzák meg
 2. EU-irányelv a nemek közötti bérszakadék kezelésére és a kötelező fizetési átláthatósági intézkedésekre, ideértve az egyenlő értékű munkáért járó egyenlő fizetés elvének tisztázását, amely lehetővé teszi a munkavállalók és a szakszervezetek számára, hogy hozzáférjenek a fizetési szintet meghatározó kritériumokhoz kapcsolódó információkhoz és alkudozzanak az azonos értékű munkákért.

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

 1. 1. A tagállamok által a szociális partnerekkel konzultálva kidolgozott nemzeti cselekvési tervek a kollektív tárgyalások előmozdítására a kollektív tárgyalásokról és a tisztességes minimálbérről szóló keretirányelv részeként.
 2. Az EU szemeszter folyamatában: a béreket támogató intézkedések programja.