Kezdőlap / III. Fejezet / Szociális védelem

12 elv

Szociális védelem

A javaslat hatásvizsgálata a Ajánlás a szociális védelemhez való hozzáférésről találóan leírja a 12. elv mögött meghúzódó kihívásokat. Az ESZSZ a 2019-es EU-szemeszterben a szociális védelem ügyét támasztotta alá, bizonyítékot szolgáltatva az EU elfogult megközelítéséről, amely a nemzeti rendszerek fenntarthatóságát tekinti az országspecifikus fő és gyakran csak az országspecifikus célkitűzésnek ajánlások.

Négy év múlva a hatásvizsgálat következtetéseket von le arról, hogy egy ajánlás a megfelelő eszköz e cél eléréséhez, vagy egy irányelv lenne-e megfelelőbb.

A szociális védelemhez való hozzáférés szorosan összefügg a foglalkoztatás minőségével. Ezért ennek az elvnek összhangban kell lennie az 5. elvvel. A szociális védelem tekintetében a következő elemeket kell ellenőrizni:

 • a szociális védelmi juttatások lefedettsége és megfelelősége, a foglalkoztatás formájától függetlenül;
 • garancia hatékony minimális védelem mindenki számára;
 • a foglalkoztatás rugalmassági jellemzőinek és a szociális védelmi ellátásokhoz való hozzáférés, időtartam és szint közötti egyensúly kompromisszuma;
 • a munkaerő foglalkoztatási szintje;
 • megfelelő juttatásokat szabjon meg (különösen a nyugdíjak esetében));
 • a munkavállalók képzéshez való hozzáférésének javítása;
 • hatékony munka- és magánélet-egyensúlyi eszközök;
 • az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása és a munkahelyi sérülések megelőzése.
 • a szakmai karrier miatti hiányosságok, hosszú munkanélküliségi időszakok esetén, különösen a nemi vagy életkor szerinti, vagy a bizonytalan foglalkoztatási formákból eredő.

Más elemeket társadalmi párbeszéd útján lehet megvizsgálni, például a munka jövőjét, ideértve a tisztességtelen elbocsátásokkal szembeni védelmet, a teljes munkaidős foglalkoztatáshoz való jogot és a munkaidő-szuverenitást.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

 1. A szociális védelemhez való hozzáférésről szóló ajánlás végrehajtása. Prioritások: a formális (kötelező) és tényleges lefedettség, az ellátás hatékonyságának és megfelelőségének kiterjesztése a munkavállalókra és az önálló vállalkozókra.

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

 1. Szociális védelmi eredménytábla - Felfelé irányuló konvergencia a célokkal, a Minőségi Munkahely Program részeként.