Kezdőlap / III. Fejezet Öregségi jövedelem és nyugdíjak

15 elv

Öregségi jövedelem és nyugdíjak

Jobban meg kell érteni az idősödő népesség szükségleteit, és megoldásokat kell találni az idős emberek segítésének, a megfelelő nyugdíjaknak, a jó egészségügyi és szociális ellátásnak és a biztonsági hálónak. Átfogó szociális védelmi rendszerek nem építhetők fel pusztán jogszabályok útján. Pénzügyi forrásokra és a tagállamok elkötelezettségére van szükségük ahhoz, hogy rendelkezésre bocsássák a szükséges pénzeszközöket az EPSR végrehajtásának előrehaladásához. Ebben az összefüggésben az EU szerepe kulcsfontosságú annak biztosítása érdekében, hogy az emberek jó egészségben és elegendő erőforrással - elsősorban az erős törvényi nyugdíjrendszerekkel garantálva - érjék el szakmai karrierjüket, hogy méltó nyugdíjat élvezhessenek. A nehéz tevékenységekben foglalkoztatott munkavállalóknak külön szabályokra van szükségük a nyugdíjrendszerek széles körén belül annak érdekében, hogy biztosítsák a nyugdíjasok jó egészségét és a nyugdíjkorhatár megfelelő jövedelmét.

Az EU szemeszterében a nyugdíjakat továbbra is pusztán költségvetési fenntarthatósági kérdésként kezelik, nem pedig a demográfiai kihívásokhoz kapcsolódó társadalmi igényekként. A lefedettség, a minőség és a hozzáférés az állami kiadások csökkentése, a kollektív kockázatmegosztás felszámolása és a piacosítás következménye. gyakran az országspecifikus ajánlások (CSR) írják elő.

A szociális védelmi juttatások megfelelőségét a törvényben előírt állami és kollektív rendszerekkel kell biztosítani minden munkavállaló és önálló vállalkozó számára. A költségvetési célkitűzéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az idős emberek tisztességes életkörülményeivel. A szociális védelemhez való hozzáférésről szóló tanácsi ajánlást támogatni és végrehajtani kell. Figyelemmel kell kísérni a munkavállalók és az önálló vállalkozók fejlődését. A tagállamok közötti szorosabb együttműködés keretében mutatókat kell bevezetni, hogy alternatívákat találjanak a nyugdíjkorhatár emelésére, és működőképessé tegyék az elhúzódó karriert. Erőfeszítéseket kell tenni minden korosztályban több és jobb munkahely létrehozására, az első pilléres nyugdíjak megerősítésére, az összes tagállamban való általános fedezet és megfelelőség biztosítására, valamint a kollektív megállapodásokon alapuló európai és nemzeti szintű koordináció támogatására a foglalkoztatói nyugdíjak fejlesztése érdekében. az erősebb állami nyugdíjrendszer önkéntes kiegészítéseként.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

  1. A szociális védelemhez való hozzáférésről szóló ajánlás végrehajtása

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

  1. Vezessen be egy „megfelelőségi” mutatót, amely meghatározza a középtávú költségvetési célokat a tagállamok számára, és ellenőrzi az idős emberek életminőségét.
  2. A költségvetési fenntarthatóság és a nyugdíjak megfelelőségének összekapcsolása a munkaerő-piaci teljesítménnyel, a foglalkoztatás függőségi rátájával, a munka és a javadalmazás minőségével, a munkáltatók és a munkavállalók közötti járulékfizetési kötelezettségek igazságosságával, a nemek közötti bérrel és a nyugdíjszakadékkal.
  3. A demográfiai, migrációs és nyugdíjazási tendenciák nyomon követése a munkavállalók különböző kategóriái számára, ideértve a nehéz munkákat végzőket is.
  4. A szegénység elleni cselekvési program a 11. elv szerint.