Kezdőlap / II. Fejezet / Tájékoztatás a foglalkoztatási feltételekről és az elbocsátás védelme

7 elv

Tájékoztatás a foglalkoztatási feltételekről és az elbocsátás esetén biztosított védelemről

Az európai szemeszter olyan reformokat mozdított elő, amelyek enyhítik vagy csökkentik a munkavállalók védelmét, valamint az egyéni elbocsátásokról szóló törvényeket nemzeti szinten (például a végkielégítések felső határának tisztességtelen elbocsátása esetén történő felszámolása vagy a munkavállaló újbóli beillesztésének kiküszöbölése a munkavállaló számára illegális elbocsátás stb.). Pozitív összefüggés van e reformok és a kollektív tárgyalásokhoz való korlátozott hozzáférés között.

A TPWCD-re vonatkozó javaslat hatásvizsgálata bizonyítékot szolgáltat az ezen elvvel kapcsolatos összes fő kihívásra.

Ahogy a fentiekben írják, a Covid-19 járvány még jobban bebizonyította, hogy az új munkaformáknak törvényesen hatálya alá kell tartozni, hogy a munkavállalók hozzáférhessenek a szükséges védelemhez, és hogy a platformmunkásokat munkavállalóként ismerjék el.. Néhány intézkedés már része ennek a cselekvési tervnek, például a minimálbérről és a kollektív tárgyalásokról, a szociális védelemhez való hozzáférésről, a nemek közötti bérszakadék csökkentéséről vagy a Ajánlás a szociális védelemhez való hozzáférésről. Ezenkívül az Európai Bizottság bejelentette a közelgő rendeletet a nem szabványos munkavállalókról és a platformcégekben dolgozókról.

A technológiai, zöld és demográfiai átmenet megváltoztatja az EU termelési szerkezetét, de a munkavállalókat ritkán védik azok a káros hatások, amelyeket ezek a változások egyéni helyzetükre gyakorolhatnak. A tagállamok többsége nem rögzíti a haladást; hatékonyabb intézkedésekre van szükség, amelyek biztosítják a méltányosabb átállást a technológiai vagy zöld átállásba bevont munkavállalók kollektív és egyéni jogainak megerősítése érdekében. Ide tartozhat:

  • a foglalkoztatott munkavállalók joga a szakképzéshez vagy a készségek érvényesítéséhez;
  • a befogadás joga egy ALMP csomagot a professzionális átmenetek során;
  • an a munkáltató kötelezettsége, hogy tárgyaljon átmeneti tervekről a változások előrejelzése és stratégiák meghatározása érdekében, amelyek védik a foglalkoztatási szintet, és korlátozzák a külső hatásokat és az ellátási láncra gyakorolt ​​negatív hatásokat.
  • a szakszervezetek tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga egy vagy több országban több mint 5 embert érintő döntések esetén, valamint a reprezentatív szakszervezetekkel való tárgyalások megkezdésének kötelezettsége olyan technológiai vagy környezeti átállásokhoz kapcsolódó döntések esetén, amelyek több mint 5 ember munkapozícióját befolyásolják.
  • A kkv-k átmeneti tervei helyi szinten, egy területre vagy vállalatcsoportra vonatkoznak.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

  1. Az átlátható és kiszámítható munkakörülményekről szóló irányelv korai és hatékony végrehajtásának biztosítása (ideértve az ETUC tagjainak támogatását is)
  2. Meg kell erősíteni a technológiai vagy környezetbarát átállásban részt vevő munkavállalók kollektív és egyéni jogait.
  3. Az ILO 1982. évi munkaviszonyának megszüntetéséről szóló egyezményének megerősítése (158. sz.) + A GSZT cikkek elfogadása a tisztességtelen elbocsátás elleni védelemről és az összes tagállam írásbeli tájékoztatásáról
  4. Az állami foglalkoztatási szolgálatok (PES) közötti megerősített együttműködésről szóló 573/2014 / EU határozat, amelyet 2021 elején a Tanács hivatalosan módosít.

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

  1. A nemzeti és az uniós vívmányok értékelése az új munkaformák tükrében, és felkészülés a munka jövőjére, az 5. alapelv szerint.