Kezdőlap / III. Fejezet Lakhatás és segítség hajléktalanok számára

19 elv

Lakás és segítség hajléktalanok számára

A közszolgáltatások liberalizálása és privatizációja, ideértve a köz- és magánszféra közötti partnerségek túlzott és nem elszámoltatható használatát (ezáltal a profitot az emberek érdekei fölé helyezve) megfosztja a társadalmat és a lakosság nagy részét az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges eszközöktől. A kielégítetlen igények, a megfizethető állami struktúrák hiánya és a túl költséges magánellátások az európaiak életminőségét befolyásoló kulcsfontosságú ágazatokban találhatók, mint például az egészségügy, az oktatás, a képzés, a gyermekgondozás és a lakhatás.

Közszolgáltatások - az egészségügyi, gyermek- és idősgondozás, oktatás, képzés és foglalkoztatási szolgáltatások, közlekedés, víz, hulladék, energia, szociális lakhatás, információs és szociális szolgáltatások, az igazságszolgáltatási rendszerek és az infrastruktúra egésze között, képviselik a polgárok és a lakosok számára nyújtott európai szolgáltatások és közös javak gerincét. A magas színvonalú és hozzáférhető közszolgáltatások és a közös áruk biztosítása alapvető jog. Alapvető fontosságúak az egyenlőtlenségek és a társadalmi kirekesztés leküzdése, az egyenlő bánásmód garantálása és az Európa előtt álló társadalmi, gazdasági demográfiai és környezeti kihívások kezelése érdekében.

A szociális lakások és az összes háztartás tisztességes otthona Európa számos szociális modelljének pillére. Ebben a tekintetben, az igazságos átállásokkal és az ENSZ2030-as menetrend beépítésével együtt, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a háztartások energiaszegénységének leküzdésére.

A tagállamok intézkedéseket hozhatnak (a szemeszteren keresztül is), hogy aktívabban beavatkozhassanak az EU ellenőrzésébe és alakításába magánlakások piacapl. építési engedélyek, bérleti díjak ellenőrzése, a 2. ingatlan adózása stb. révén, valamint a spekulációk megakadályozása érdekében.

Általában a 19. és a 20. alapelvet úgy kell értelmezni híd az ENSZ2030-as menetrend és az EPSR között a szegénység megelőzése, az éhség és a nélkülözés száműzése, a jó egészség előmozdítása, az esélyegyenlőség és a fenntartható városok és mezőgazdaság biztosítása érdekében. Az Egyesült Nemzetek Szociális Fejlesztési Céljaiban elismert vízhez és szennyvízelvezetéshez való emberi jogokat konkrét javaslatokkal kell alátámasztani, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen.

A helyi munkavállalóknak, az utazó munkavállalóknak és a migráns munkavállalóknak, tekintet nélkül bevándorlási státuszukra vagy állampolgárságukra, azonos jogokkal kell rendelkezniük, és egyenlő bánásmódban, minőségi munkahelyekben és tisztességes munkakörülményekben kell részesülniük, miközben mindenkinek egyenlő jogokat kell biztosítani a megfelelő, biztonságos és megfizethető lakhatáshoz. szociális védelem.

Néhány prioritás, amelyet a tagállamok közötti szorosabb együttműködés révén is elő lehet mozdítani, és ahol szükséges, uniós jogszabályokhoz vezethet:

 • Az egyetemes szociális szolgáltatások, mint közszolgáltatások, a közszolgáltatási elvek alapján közösen szervezett és világos jogi kereteken alapuló népszerűsítése.
 • Küzdelem a szociális szolgáltatások költségvetési megszorításai ellen, valamint a szociális szolgáltatások megfelelő finanszírozása és személyi állománya. Támogatja a szakképzéshez és a képesítésekhez való hozzáférést, a magasabb szintű szakszerűsítést, a munkavállalók jogainak képviseletét és védelmét a szakszervezetek részéről; és hatékony toborzási és megtartási politikákat kell kidolgozni minden szinten.
 • Folytassa e munkák szakszerűsítését a jobb kollektív garanciák érdekében. Növelje a kollektív tárgyalások lefedettségét.
 • Javítani kell a munkakörülményeket az embergondozási szektorban, különösképpen pótolva a migránsok és a helyi munkavállalók közötti réseket.
 • Támogassák a szolgáltatások és a munkahelyek minőségére vonatkozó előírások kidolgozását, végrehajtását és nyomon követését, építve az általános érdekű szociális szolgáltatások (SSGI) önkéntes minőségi keretére, amely elismeri a magas színvonalú szolgáltatások és a foglalkoztatás szükségességét.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

 1. Fedezze fel a közszolgáltatásokra vonatkozó uniós jogi eszköz (ek) életképességét a Szerződés 14. cikke alapján a közszolgáltatók szabályozási keretének kidolgozása érdekében.
 2. A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatás céljából történő bejutásáról és munkakörülményeiről szóló EU-irányelvek 19. általános elve. .

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

 1. Lásd még a szegénység elleni cselekvési tervet. Ez magában foglalhatja a szociális lakásokba történő állami beruházások célkitűzéseit.
 2. A Stabilitási és Növekedési Paktum keretén belül dolgozzon ki referenciaértékeket a kormányzati kiadásokra az egyetemes, megfizethető és jó minőségű közszolgáltatások szükséges finanszírozásának biztosítása érdekében (pl. „Aranyszabály” révén).
 3. Biztosítani kell a tisztességes lakásokhoz való hozzáférést.
 4. Támogassa a közszolgáltatási elemek és az alapvető jogok integrációját a vonatkozó uniós ágazati kezdeményezésekbe.