Kezdőlap / II. Fejezet / Egészséges, biztonságos és jól alkalmazkodó munkakörnyezet és adatvédelem

10 elv

Egészséges, biztonságos és jól alkalmazkodó munkakörnyezet és adatvédelem

A COVID-19 az Európai Unió történelmének legnagyobb egészségügyi, gazdasági és társadalmi kihívása. A dimenzió Munkahelyi biztonság és egészségvédelem (OSH) alapvető része a vírus terjedésének korlátozására és a gazdasági tevékenységek fenntartására irányuló európai stratégiának. Számos nemzeti intézkedést hajtottak végre a COVID-19 terjedésének leküzdésére, ideértve a munkahelyekre és a munkába járásokra vonatkozó intézkedéseket is.

A COVID-19 kitörése óta számos ágazat dolgozói (többségükben női munkavállalók) továbbra is fizikailag jelen vannak a munkahelyen, a fronton, és küzdenek a vírussal, például az egészségügyben, a takarítóiparban és a kiskereskedelemben. A második fertőzési hullám keretében a kormányok félretették a lezárási intézkedéseket, és ellenőrzött újravételt és munkahelyi hozzáférést hoztak létre. Az EU kilépési stratégiájának sikere nagymértékben a hatékony munkavédelemnek megfelelő politikák kidolgozásától függ.

A munkavédelmi intézkedések jogszabályok vagy kollektív szerződések révén gyakorlati támogatást nyújtanak a munkahelyre való visszatéréshez. A szakszervezetek részvétele az ilyen intézkedések kidolgozásában kulcsfontosságú. A munkáltatók megfelelő megelőző intézkedései elősegítik a biztonságos és egészséges visszatérést a munkahelyre, a korlátozó intézkedések, különösen a fizikai távolságtartó intézkedések és az egyéni védőeszközök rendelkezésre állásának mérséklését követően. Hozzájárulnak a COVID-19 terjedésének felszámolásához is.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

  1. Az Európai Bizottság azon határozatának gyors elfogadása, hogy felveszi a Covid-19-et a munkavállalók munkahelyi biológiai tényezőknek való kitettséggel járó kockázatokkal szembeni védelméről szóló 2000/54 / EK irányelv III. Mellékletében szereplő biológiai tényezők jegyzékébe.
  2. A Covid-19 foglalkozási betegségként való elismerése minden ágazatban és minden munkavállaló számára, státusuktól függetlenül.
  3. A 2017/2398, a 2019/130 és a 2019/983 irányelvek átültetésének nyomon követése és megerősítése, valamint a jelenlegi uniós vívmányok érvényesítése.
  4. Fejlessze és hajtsa végre a munkával összefüggő rák iránti igényünket, ideértve a kockázatértékelések kidolgozását és az „Azbeszt” irányelv felülvizsgálatát.
  5. Folytassa a pszichoszociális kockázatokról (PSR) és a mozgásszervi betegségekről (MSD) szóló uniós irányelvek betartását.

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

  1. Stratégia kidolgozása és folytatása a halálos balesetek nulla toleranciája és a munkahelyi balesetek megelőzése érdekében. „A nulla halálos kimenetelű balesetek jövőképe” a készülő EU biztonsági és egészségvédelmi stratégiában
  2. Az alkalmazottak képviselőinek szerepének feltérképezése és a szakszervezeti jogok hatékonyságának értékelése a munkahelyi egészségügyre és egészségügyre vonatkozó uniós jogszabályok tényleges érvényesítésének biztosítása érdekében.
  3. Ki kell dolgozni egy egységes / egységes szabványos módszertant és egy közös információs rendszert az EU-ban: a munkahelyi balesetek bejelentése, a foglalkozási balesetek és a betegségek biztosítási rendszereivel kapcsolatos információk és a bevált gyakorlatok megosztása.