Kezdőlap / III. Fejezet / Egészségügy

16 elv

Egészségügyi ellátás

Egészségügyi dolgozók egész Európában keményen dolgoznak a COVID-19 vírus kezelésén és terjedésének megállításán. Sok esetben megnehezítik feladatukat a személyzet hiánya, a nem megfelelő felszereltség, valamint az egyéni védőeszközök és tesztkészletek hiánya miatt. Az európai irányító testületeknek és a nemzeti kormányoknak azonnali intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy az egészségügyi szolgálatok megkapják a rendkívül szükséges sürgősségi finanszírozást, és hogy rövid távon növeljék az alkalmazottak számát. Az európai szemeszter a fenntarthatósággal és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel foglalkozik. A megszorító intézkedések drasztikusan csökkentették a közszolgáltatások körét és azok elérhetőségét. A 2019-es szemeszter kezdetén az ETUC kijelentette, hogy az egészségügyi ellátás és a tartós gondozási rendszerek hatalmas aggodalmat és szenvedést okoznak az EU lakosságának egyre nagyobb hányada számára, és azonnali intézkedéseket igényelnek. Több mint 15 tagállam nagyon gyengén teljesít az egészségügyben. A hosszú távú gondozás lefedettsége és hozzáférése több tagállamban sem elegendő. Az informális gondozás uralja az ágazatot, a szolgáltatások és a nők munkaerő-piaci részvételének rovására. Míg az állami struktúrák gyakran hiányoznak, a magánválasztási lehetőségek rendkívül költségesek, hozzáférhetetlenek, és gyakran a szolgáltatások, valamint a munkafeltételek romlásához vezetnek az egészségügyi szektorban. Az elmúlt félévi ciklusban nem számítottak jelentős beruházásokra. Közép- és hosszú távon a megnövekedett egészségügyi kiadások és a megnövekedett közegészségügyi befektetések kulcsfontosságúak, nemcsak az évek alatt elmaradt kiadások visszafordítása érdekében, hanem annak biztosítása érdekében is, hogy az egészségügyi személyzet és a létesítmények képesek legyenek megbirkózni a jövőbeli igényekkel. Európában még a COVID-19 kitörése előtt körülbelül egymillió egészségügyi dolgozó hiányzott. A kormányoknak radikálisan meg kell változtatniuk a közegészségügy és a közszolgáltatások szemléletét: a rövid távú szerződések és a bizonytalan munkahelyek az egészségügyi ágazatban nem elegendőek az ilyen vészhelyzetek kezeléséhez.

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz és a tartós ápoláshoz való hozzáférés EU-s sürgősség. Az EU szemeszter ciklusa elősegítette a „racionalizálást” és a „költséghatékonyságot”, ami a struktúrák összesítését, a már elosztott erőforrások elmozdulását, az ellátás kórházi áthelyezését vonja maga után, de szinte soha nem valósít meg állami beruházást a szükséges személyzetbe és szolgáltatásokba. Számos tagállamban növekszik az egészségügyi kiadások. Az SGP szabályai kibővítették a magánpiac, amely egészségügyi szolgáltatásokat és biztosításokat nyújt az emberek számára. Ez csökkenti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ami a lakosság körében az elégedetlenség egyik fő oka.

Az ellátási szektor kulcsfontosságú az idős emberek tisztességes életszínvonalának biztosításához. Javítani kell az ágazat vonzerejét a munka és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében. Az ágazatban magas a migránsok, a be nem jelentett és a dokumentumok nélküli munkavállalók aránya, különösen a női migránsok száma. Fontos kiküszöbölni az ebben az ágazatban dolgozók számára a kiszolgáltatottság minden területét, és lehetőséget kell biztosítani a munkavállalók számára, hogy saját, valamint a felhasználók javára javítsák képességeiket és munkakörülményeiket.

Az EU-nak jogalapú megközelítést és állami beruházásokat kell szorgalmaznia az egyetemes, a szolidaritáson alapuló és a nemekre reagáló szociális védelmi rendszerekbe nemzetközi, európai és nemzeti szinten. Az egyetemes lefedettség és a magas színvonalú ellátás garantálása érdekében felfelé irányuló konvergencia-célokat és finanszírozási elosztást kell követnie a gyermek-, az egészségügyi, az idősek, a hosszú távú, a fogyatékossággal élő és az eltartott személyek ellátása terén is.

Az idősödő népesség jelenlegi és jövőbeli szükségleteinek kielégítése érdekében nagyobb kiadások az egyetemesen elérhető, megfizethető költségekre és jó minőségű közegészségügyi és hosszú távú gondozási közszolgáltatásokat kell vállalni és befektetésnek tekinteni. Megfelelő szakpolitikák és finanszírozás révén fokozni kell a megelőző ellátást. A szakmai fejlődés, a képzés, az oktatás és a karrier elismerése kulcsfontosságú az ellátás minőségének és lefedettségének javítása, valamint minőségi munkalehetőségek biztosítása érdekében. A munka és a magánélet egyensúlyának politikájának támogatnia kell a gondozási feladatokkal rendelkező munkavállalókat. Az EU-nak nemzeti cselekvési tervekkel támogatott EU Right2Care programot kell bevezetnie.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

  1. A minőségi és megfizethető egészségügyi és hosszú távú ellátáshoz való hozzáférés garantálása valamennyi tagállamban.
  2. Szabad mozgás: A szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló 883/2004 / EK rendelet felülvizsgálata az ilyen rendszerek, ideértve az egészségügyet és az LTC-t is, koordinációjának megerősítése érdekében a mozgó munkavállalók jogainak javítása érdekében.

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

  1. Az EU Right2Care program, amelyet az európai szemeszter révén nemzeti cselekvési tervek támogatnak, átlátható és ambiciózus célok alapján
  2. A munkahelyi jólét kapacitásának, működésének és hatásainak figyelemmel kísérése (a nemzeti rendszerekben és a kollektív tárgyalások szerepe).
  3. A közfinanszírozású, egyetemes és hozzáférhető egészségügyi rendszerek rugalmasságának megerősítésére irányuló uniós kezdeményezések.