Kezdőlap / III. Fejezet Gyermekgondozás és gyermekeknek nyújtott támogatás

11 elv

Gyermekgondozás és gyermekeknek nyújtott támogatás

A tagállamok többsége alulteljesítette az EU2020 és az EU programokat Barcelona célkitűzései. Az állami beruházások ezen a területen nem csökkennek, hanem növekednek. A gyermekek közötti szegénység és a gyermekek lehetőségei nagymértékben függenek a háztartás jövedelmétől és társadalmi vagyonától, amelyben felnőnek. Fontos továbbá biztosítani a magas színvonalú és hozzáférhető gyermekgondozáshoz való hozzáférést, valamint a minőségi oktatáshoz, szabadidős létesítményekhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. annak lehetővé tétele, hogy a gyermekek teljes mértékben fejleszthessék személyiségüket és tehetségüket, valamint a munkavállalók, különösen a nők, hogy teljes mértékben részt vehessenek a munkaerőpiacon és a társadalomban hosszú távon fokozott egyenlőségben.

A gyermekgarancia kivétel nélkül minden gyermekre kiterjed, és magában foglalja az oktatáshoz, gyermekgondozáshoz, szabadidős oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, a magas színvonalú lakhatáshoz és táplálkozáshoz való szabad hozzáférést.. Az EU-nak meg kell erősítenie a közszolgáltatások egyetemességét - és minőségét -, amely a kiszolgáltatott gyermekek és családjaik számára is előnyös. A gyermekbiztosításnak az UNCRC teljes körű alkalmazásának egyik módját kell szolgálnia, az egyetemesség kulcsfontosságú elv. A barcelonai célokat naprakésszé kell tenni és elő kell mozdítani.

A gyermekgondozási létesítmények számára elérhetőnek (földrajzi és fogyatékossággal élő gyermekek számára) elérhetőnek, megfizethetőnek és magas színvonalúnak kell lenniük.

Az EU-ban a jogok minimális szintjének, az egységes piacon egyenlő versenyfeltételek meghatározásának célja

  1. Az EU egyetemes gyermekgaranciája minden gyermek számára a gyermekszegénység elleni küzdelem és a társadalmi befogadás elősegítése érdekében.
  2. Európai szociális partnerek szemináriuma a gyermekgondozási ellátásokról az EU-ban, a 2019–2021 közötti autonóm munkaprogram részeként

Az élet- és munkakörülmények felfelé irányuló konvergenciájának megteremtését célzó intézkedések

  1. A szegénység elleni cselekvési terv, amelynek középpontjában az alábbiak állnak: (i) hozzáférhető, ingyenes és minőségi közszolgáltatások biztosítása, ideértve a szociális szolgáltatásokat és a gyermekgondozási lehetőségeket is; (ii) minőségi oktatáshoz való hozzáférés minden gyermek számára; (iii) A háztartások szegénységének kezelése
  2. A szociális partnerek teljesítik a gyermekgondozási létesítményekbe történő állami beruházások iránti igényeket és a kollektív tárgyalási potenciált a dolgozó szülők sajátos igényeinek kielégítése érdekében.