I. FEJEZET (24-29)

EGYENLŐ LEHETŐSÉGEK ÉS HOZZÁFÉRÉS A MUNKAERŐ PIACRA

  • Annak biztosítása, hogy az EU fellépést tegyen annak érdekében, hogy garantálja mindenki jogát a magas minőséghez és inkluzív, egész életen át tartó képzés a munkavállalók számára költségek nélkül és munkaidőben, mint magánszemély, a munkáltatóval szemben érvényesíthető képzési jog. Az is kulcsfontosságú, hogy minden munkavállaló számára biztosítsák a fizetett oktatási szabadságot, valamint a teljes képesítéshez való hozzáféréshez, a nem formális és informális tanuláshoz és a munkatapasztalat érvényesítéséhez, valamint ingyenes és minőségi pályaválasztási tanácsadáshoz való jogot. Hozzá kell járulni a szociális párbeszéd erősítéséhez, amelynek célja a szociális párbeszéd által vezérelt átképzés és továbbképzés előmozdítása, valamint hogy a szociális partnerek stratégiaibb szerepet töltsenek be az európai és nemzeti politikákban és a képzés finanszírozási mechanizmusaiban, különösen a szakképzettség iránti igények meghatározásában. jövő, képesítési és kompetencia-keretrendszerek meghatározása, a képzési tantervek és azok kialakítása a munkavállaló igényeihez igazítása.
  • Erőteljesebb fellépés uniós szinten a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére. A nemek közötti bérek átláthatóságáról szóló irányelv gyors és ambiciózus nemzeti szintű átültetésének és végrehajtásának garantálása, ami a túlnyomórészt nők által végzett munka újraértékeléséhez, valamint a kollektív tárgyalások erőteljesebb támogatásához a nemek közötti bérszakadék megszüntetése és a szakmai fejlődés előmozdítása érdekében.
  • A szükséges kezdeményezések megtétele véget vet a nemi alapú erőszak minden formájának a munka világában, beleértve az internetet is. A nemi alapú erőszak elleni küzdelem tekintetében átfogó megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a családon belüli erőszakot, a számítógépes erőszakot, a pszichológiai erőszakot és a gazdasági erőszakot. Támogatja a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak elleni küzdelemről szóló határozott irányelvet, amely jelentős szerepet irányoz elő a szakszervezetek számára.
  • A 190. számú ILO-egyezmény gyors ratifikálásának biztosítása, az erőszak és a zaklatás megszüntetése a munka világában minden európai országban.
  • Új és ambiciózus, 2025 utáni nemek közötti egyenlőségi stratégia kidolgozása, amelynek el kell ismernie és támogatnia kell a szakszervezetek, a szociális párbeszéd, a kollektív tárgyalások és az egyenlőségi tárgyalások kulcsszerepét.
  • A kollektív tárgyalások és kollektív szerződések előmozdítása a sokszínűség, a tolerancia és a befogadás minden szinten történő aktív előmozdítása, valamint a megkülönböztetés és a munkával kapcsolatos erőszak minden lehetséges okának fellépése érdekében. Az EU rasszizmusellenes cselekvési tervének, az antiszemitizmus elleni küzdelem uniós stratégiájának, valamint az egyenlőségről, integrációról és részvételről szóló uniós roma stratégiai keret végrehajtásának jelentős szerepet kell betöltenie a szociális partnerek és a szakszervezetek számára.
  • felé dolgozik erősebb állami foglalkoztatási szolgálatok, hatékony munkaerő-piaci politikák és a munkahelyteremtésre irányuló beavatkozások, társadalmi feltételekkel
    minőségi munkahelyek állami munkaerő-felvételi támogatásokért.