Emplois sûrs et adaptable

Emplois sûrs et adaptable

Kezdőlap / II fejezet / Emplois sûrs et adaptable

5 elv

Emplois sûrs et adaptable

Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au Cours du premier semestre 2020 suite à la pandémie de Covid-19 et aux mesures prises pour endiguer la contagion. Les travailleurs occupant des emplois instables, mal payés et / ou à temps partiel (y compris les travailleurs sans papiers et non déclarés) on premier à subir les conséquences sociales de la pandémie.

A L'Alarmante progressions du nombre d'emplois non standards et précaires au cours des dernières décennies est and résultat direct d'un modèle economique qui déplace les risques de l'employeur vers le travailleur. A La transit vers des contrats à durée indéterminée est freinée en raison d'une fiscalité et d'une législation qui créent un biais economique négatif contre les formes standard d'emploi. En effet, les indicurs ne révèlent ni convergence ni amélioration au niveau européen de qualité du travail. Il est temps d'introduire dans le tableau de bord social une série d'indicateurs de second niveau pour mesurer la qualité des emplois en vérifiant des paramètres tels que: salaires décents, sécurité d'emploi (contrat standard) et accès à la protection sociale , opportunités d'apprentissage tout au de la vie, feltételek de travail décentes dans des lieux de travail sûrs et sains, heures de travail raisonnables et bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et droits à la représentation syndicale et à la négociation ( voir aussi P4). Dans le contexte de la crise du Covid-19, unompromisszus stimuláció de l'activité économique d'une part et création d'emplois de qualité d'autre part devrait toujours être évité.

Les travailleurs de plateforme on livré des repas et des biens au domicile de personnes en quarantaine ou infectées par le virus. La pandémie mondiale a démontré la nécessité pour les travailleurs non standards de bénéficier de la même protection juridique que les travailleurs sous contrats régariers avec un accès à la prévention en matière de santé et de sécurité, à la protection sociale et à to to vajúdás. Tout en respectant pleinement les modèles nationaux de marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux nationaux et leur droit à conclure des convention kollektívák, cela se fera à travers des kezdeményezések visant à établir et garantir un ensemble complete de droits pour tous les travailleurs - y compris les travailleurs sans papiers, non déclarés, non standards and indépendants - pour que les travailleurs précaires aient plus de poids pour négocier des conditions de travail qui répondent à leurs besoins.

Le cadre législatif devrait être amélioré pour assurer une transposition coordonnée de la direktíva relatív à des feltételek de travail transparentes et prévisibles (CTTP). Ce type d'effort concerté devrait réduire le temps nécessaire à la transposition en recourant à des accords interprofessionnels des partenaires sociaux nationaux.

Les mesures visant à réduire la fragmentation du marché du travail viendront de la mise en œuvre et du contrôle de la ajánló européenne sur l'accès à la protection sociale (voir également P13). Le tableau de bord social en particulier permettra de détecter la diszkrimináció alapja sur le statut professionnel (actuellement, les discriminations sont identifiées sur base de l'âge, du sexe és du niveau d'études).

Műveletek a fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Bevezetés, az inicializáló rokon à la kialakulása, du droit à un accès juste et égal à la formáció pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut professionnel et d'immigration et leur niveau de kvalifikations (voir Principe 1).

 2. Contrôler la mise en œuvre de la ajánló sur l'accès à la protection sociale et, dans quatre ans, décider si une irányelv serait plus effectace.

 3. Biztosító az irányelv hatékony alkalmazását relatív à des feltételek de travail transparentes et prévisibles (CTTP).

 4. Prochain règlement de l'UE relatif aux travailleurs non standards et aux travailleurs des entreprises de plateforme.

 5. Prochain plan d'action de l'UE sur l'intégration et l'inclusion.

 6. A biztosító alkalmazza az irányelv hatékony alkalmazását a szankciókra vonatkozóan

A cselekvések visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Program de l'UE pour des emplois de qualité: contrôler les effets de la segmentation du marché du travail, évaluer les progrès en faveur d'emplois sûrs et adaptables et les mesures d'activation et supprimer les écarts basés sur le statut professionnel.

 2. Evaluer l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail: garantie d'emploi, protection contre le licenciement abusif, droit à un emploi à temps plein, souveraineté des travailleurs sur leur temps de vajúdás.

Bérek

Bérek

Kezdőlap / II fejezet / Salaires

6 elv

Bérek

Annak biztosítása, hogy a minőségi és inkluzív oktatás, képzés és az egész életen át tartó tanulás minden tanuló és munkavállaló számára hozzáférhető jog és egyenlőség legyen  döntő fontosságú. Európában 52 millió felnőtt alacsony képzettségű, és több országban a munkavállalók egyharmadának nagyon alacsony az alapvető műveltségi és számolási készsége. A felnőttek Európában történő továbbképzése és átképzése tehát társadalmi felelősség, a munkanélkülieknek és a munkavállalóknak hatékony támogatásra van szükségük a munkaerőpiacon  a tisztességesebb technológiai és zöld átmenet érdekében.

Az uniós szociális partnerek által vezetett közös projektek és a Együttes nyilatkozat bizonyítani kell, hogy a munkavállalói képzéshez való hozzáférés az egységes piacon jelentősen változik, a munkavállalók szerződéses státusától, nemétől és társadalmi-gazdasági hátterétől függően, és a képzési jogok a vállalatok, az ipar és a szolgáltatások, az állami és a magánvállalkozások eltérő méretétől függően különböznek, és az európai földrajzi területek.  Ezen elv elfogadásának a foglalkoztatási státuson alapuló hátrányos megkülönböztetés megszüntetését is figyelembe kell venni, és figyelembe kell venni az egyenlőtlenség elleni küzdelemre és a nők munkaerő-piaci beilleszkedésének előmozdítására gyakorolt ​​hatást.

Alapvető fontosságú a Pillér első elvének megvalósítását támogatni a fenntartható állami beruházás az oktatásba és képzésbe, javítja az európai szemeszter folyamata és a szociális eredménytáblán egyértelmű célok,  és a vállalatok pénzügyi felelősségét vállalják a munkavállalók képzésében,  Az ESZA + és az EPSR végrehajtása közötti kapcsolat egyértelmű. A pénzügyi kötelezettségvállalás önmagában azonban nem elegendő. A következő többéves pénzügyi keretről (2021–2027) folytatott tárgyalások során van egy javaslat, amely potenciálisan az Európai Szociális Alap + (ESZA +) kiadásainak kétszeres csökkentéséhez vezetne, a kohéziós politika finanszírozásának jelenlegi minimális 23.1% -os részarányának felszámolása eredményeként. amelyet a tagállamoknak ESZA + projektekben kell elkölteniük. Az ESZA + -ot oly módon kell felhasználni, hogy minden munkavállaló, minden készségszinten, részesülhessen a magas színvonalú, befogadó munkavállalói képzésből és a képesítéshez vezető fizetett oktatási szabadságból.

Minden EU-tagállamnak meg kell tennie az oktatásban és képzésben való részvétel és az oktatáshoz való jog garantálása minden korosztály számára, és azoknak az országoknak, ahol ilyen jog nem biztosított, a szociális partnerekkel folytatott hatékony társadalmi párbeszéd keretében intézkedéseket kell tenniük az első elv végrehajtása érdekében. A tagállamok intézkedéseinek arra kell irányulniuk, hogy egész életük során javítsák a munkavállalók képességeit a szakmai és alapvető készségekhez, valamint a kulcskompetenciákhoz, beleértve a digitális készségeket is, érintő minőségi és inkluzív képzéshez. A legjobb gyakorlat azt mutatja, hogy a szakszervezetek hozzáadott értéket képviselnek a munkavállalók képzésére és továbbképzésére vonatkozó jogalapú megközelítés kialakításában, tekintet nélkül a foglalkoztatási helyzetre, és figyelembe véve a nemek szempontjait.

A munkaképes emberek számára szóló „egyéni tanulási fiókok” létrehozására irányuló uniós szintű kezdeményezés lehet az egyik eszköz, amely segíthet ezen jogok garantálásában, és jó megoldást kínálhat a képzési jogok hordozhatóságára. Mivel azonban a téma számos tagállamban befolyásolja a munkakörülményeket és a kollektív tárgyalásokat, az Európai Bizottságnak nem szabadna folytatnia a javaslat kidolgozását anélkül, hogy a szociális partnereket bevonná a folyamatba. Bármely kezdeményezésnek egyesítenie kell a képzéshez való egyéni hozzáférést a kollektív jogokkal annak biztosítása érdekében, hogy az egyéni képzési beszámolók a munkaadók és a hatóságok közös felelőssége alá tartozjanak, a nemzeti gyakorlattal összhangban. Egy uniós szintű kezdeményezésnek minimumszabályokat kell meghatároznia, miközben teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti képzési rendszereket és a szociális partnerek szerepét, és teljes mértékben tiszteletben kell tartania az ágazatban meglévő kollektív szerződéseket és nemzeti gyakorlatokat. A szociális védelem beavatkozhat az 1. elv finanszírozásának megállapításához, de ennek együtt kell járnia a munkahelyi védelem fokozásával, beleértve a (kollektív) elbocsátások elleni nagyobb védelmet is. Ellenkező esetben a munkáltatókat ösztönöznék az elbocsátások választására ahelyett, hogy saját munkaerőbe fektetnének be, hogy együtt átmenjenek az átmeneten.

Műveletek a fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Az irányelv-káder garanciális que les salaires minimums légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux.

 2. Une direktíva européenne relatív à l'écart béres entre les hommes et les femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparentence des rémunérations.

A cselekvések visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Des plans d'action nationalaux développés par les Étens membres en konzultáció avec les partenaires sociaux pour promouvoir la négociation kollektív selon une Directive-cadre sur des salaires minimums équitables et la négociation kollektív.

 2. Semestre européen: a kedvező kedvezmé- nyűek programja.

Információk a vonatkozó körülményekről és a védelemről, valamint a licenc engedélyeiről

Információk a vonatkozó körülményekről és a védelemről, valamint a licenc engedélyeiről

Kezdőlap / II fejezet / Információk a vonatkozó körülményekről és a védelemről, valamint a licenc engedélye

7 elv

Információk a vonatkozó körülményekről és a védelemről, valamint a licenc engedélyeiről

Les données sur les salaires et la négociation kollektív montrent que les tendences salariales restent moroses sans aucune konvergencia à la hausse. Cela est principement dû:

 • au manque de négociations et de konvencions kollektívák en raison d'attaques contre les mécanismes et les processus de négociation kollektív ainsi qu'à une couverture réduite des konvenciók kollektívák;
 • aux règles du pacte de stabilité et de croissance (PSC) qui impens une pression over sur sur systèmes nationaux ainsi qu'aux programs de la Troïka qui ont détruit la négociation collective
 • aux salaires minimums légaux qui - là où ils létezik - peuvent encore se situer sous un seuil de décence et ne garantissent pas des conditions de vie dignes aux travailleurs et à leurs familles ainsi qu'au manque d'implication des partenaires sociaux dans la fixation de ces salaires;
 • au nombre trop élevé de travailleurs non couverts par convention kollektív mais uniquement par contrats individualels.

Les lacunes dans les cadres institutionnels de négociation kollektív pénalisent aussi bien les alkalmazottai que les travailleurs. A „Les récentes réformes du processus du Semestre européen proposées par la Commission ont donné lieu à des attaques contre les systèmes de négociation kollektív dans plusieurs États membres”.

D'énormes différences dans les niveaux de salaires et de négociation kollektív tartós entre et au sein des États membres. Cela mène à une social de dump social et de réduction de la demande intérieure dont les conséquences néfastes impactent principement le segment le plus bas du marché du travail. De plusz, la fixation inappropriée et injuste des salaires liée au non-respect des droits en matière de négociation kollektív affektus également les travailleurs à salaires moyens et dégrade la dynamique macroeconomique.

Il est donc nécessaire de s'assurer que les droits des travailleurs à la négociation kollektív et à une rémunération équitable sont pleinement respectés dans tous les États membres. Il faut aussi fixer des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur et favoriser une convergence ascendante par des actions et des mesures, y compris à travers le Semestre européen. Az európai irányelv-káder européenne sur des salaires minimums équitables et sur la négociation kollektív devra garantir que les salaires minimum légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux. Il faudra également que cette direktíva augmente la capacité des syndicats de manière à ce qu'ils puissent négocier des salaires équitables et qu'elle sauvegarde les systèmes performants de négociation kollektív és kapcsolatok iparosok.

Európában, une convergence salariale ascendante comblerait les écarts salariaux entre et au sein des pays (singulièrement entre pays de l'Est et de l'Ouest), améliorerait la part salariale dans l'économie, réduirait les inégalités et stimerait la demande intérieure la productivité. Cela peut être réalisé par:

 • une Directive-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et la négociationective;
 • des actions et mesures promouvant les droits et capacités en matière de négociation kollektív, y compris dans le cadre des outils de gouvernance économique et sociale tels que le Semestre européen, les lignes directrices pour l'emploi, le SEDS et le tableau de bord social;
 • l'assurance que seuls les alkalmazottak tiszteletteljes le droit des travailleurs à la négociation kollektív és appliquant la konvenció kollektív pertinente peuvent bénéficier de marchés public, de subventions, de paiements PAC, de SURE, du plan de relance stb.

Egyetlen irányelv européenne relatív à l'écart béres entre hommes et femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparentness des rémunérations est également nécessaire afin de combler ces écarts qu'un renforcement de la koordination dans le cadre du Semestre europeé n'a pas résol .

Műveletek a fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Biztosító une mise en œuvre anticipée és hatékony irányelv az irányítási feltételek mellett, amelyek a transzparensek és az előzetes adatok és a CES for rapide et en douceur alkalmazására vonatkoznak.

 2. Renforcer les droits collectifs et individualels des travailleurs issues par par transitions technologique et verte.

 3. A 158. sz. Egyezmény ratifikálása az OIT 1982-ből az engedélyezési és jóváhagyási és alkalmazási kérelmekre, amelyek hatékonyan alkalmazzák a CSE-s cikkeket és a védelmi feltételeket a visszaélésekre vonatkozó engedélyek vonatkozásában.

 4. Az 573/2014 / UE. Sz. Határozat, az à l'amélioration de la coopération entre les public public de l'emploi (SPE) qui sera officiellement changeée par une décision du Conseil au début de 2021.

A cselekvések visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Evaluer l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail comme említés dans le Principe 5.

Társadalmi párbeszéd és travailleurs részvétel

Társadalmi párbeszéd és travailleurs részvétel

Kezdőlap / II fejezet / Dialogue social et Participation des travailleurs

8 elv

Társadalmi párbeszéd és travailleurs részvétel

Le Semestre européen a favorisé des réformes qui assouplissent ou réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales en matière de licenciements individualels (par exemple, le plafonnement des indemnités de départ ou le refus de réintégentation casual stb.). Il ya correlation directe entre ces réformes et la réduction d'accès à la négociation kollektíva.

A CTTP-irányelv elemzése, amely lehetővé teszi a létezés de tous les grands défis que présente ce principe-t.

Comme említés plusz haut, la pandémie de Covid-19 a davantage encore démontré que les formes nouvelles de travail doivent être juridiquement garanties afin que les travailleurs aient accès à la protection dont ils ontoin que les travailleurs de plate . Certaines mesures font déjà partie du plan d'action parmi lesquelles l'instrument juridique annoncé relatif au salaire minimum et à la négociation collection, l'accès à la protection sociale, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes ou la mise en œuvre de la sur accomms à la protection sociale. La Commission européenne a en outre annoncé une réglementation prochaine aggodalomra okot adó non travailleurs non standards et les travailleurs des entreprises de plateforme.

Les transitions numérique, verte et démographique modifient le tissu productif de l'UE mais les travailleurs sont rarement protégés des effets néfastes que ces modifications peuvent avoir sur leur situ individuelle. La majorité des États membres n'enregistrent aucun progrès; des mesures plus effectances garantissant des transitions plus justes sont nécessaires pour renforcer les droits collectifs et individualels des travailleurs affektés par la átmenet számai ou verte. Ces aggasztja az érintettet:

 • le droit les travailleurs sous emploi de bénéficier d'une formáció professionnelle ou d'une validation de compétences;
 • le droit de bénéficier des PAMT durant les transitions professionnelles;
 • az átmeneti afin d'eniciper les váltások l'obligation pour l'employeur de négocier des plans de de stratégia pour sauvegarder le niveau d'emploi et de limiter les externalisations and les conséquences néfastes sur les chaînes d'Approvisionnement;
 • le droit des syndicats à l'information et à la consulting en cas de décisions contractant plus de 5 personnes dans un ou plusieurs fizet ainsi que l'obligation d'entamer des négociations avec les syndicats représentatifs cas de décisions liées aux transitions technologique et environnementale affektáns le travail de plus de 5 personnes;
 • des plans de átmenet sorsai aux PME au niveau local ou couvrant un territoire ou un groupe d'entreprises.

Műveletek a fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Cadre renforcé pour la participation des partenaires sociaux dans le Semestre européen, a légi jogalkotás kezdeményezésével lehetséges.

 2. Az európai közigazgatás felülvizsgálata (CEE) a garantált que les droits des travailleurs d'établir és CEE et d'être informés és konzultációval kapcsolatos fontos pleinement respectes.

 3. Egyetlen kezdeményezés a légi tájékoztatásról, a konzultációról és a részvételről, a normák minimális minimális szintű jogtudományi ellenérzéseiről, amelyek a közigazgatás travailleurs dans le conseil d'administration.

 4. Az 135. évi 1971. sz. OIT sur sur représentants des travailleurs ratifikációja.

 5. Une irányelv européenne sur le devoir de éberség mettant l'accent sur le respect, la promóció és alkalmazási des droits humains et d'une conduite felelősségteljes ügyek.

A cselekvések visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. A stratégiai terv megtervezése a kapacitás és a támogatási egységek között a társadalmi párbeszéd társadalmi au niveau national-on.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accords-cadres autonomes, en particulier dans les fizet où ils font défaut.

 3. Accroissement des ressources dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la formation et les organes représentatifs des travailleurs. Accroissement des ressources pour des Initiatives soutenant l'établissement et le bon fonctionnement des CEE et autres organes transnationaux d'information et de consultation travailleurs.

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Kezdőlap / II fejezet / Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

9 elv

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Au niveau européen, les partenaires sociaux exploitent la marge que leur fournit le Traité aggodalmas le dialógus társadalmi en Incluant la négociation d'accords autonomes européens  dans leurs programok de travail. Toutefois, le manque de négociations kollektívák többfoglalkoztatók dans les États membres rend très difficile la mise en œuvre d'accords autonomes européens (voir également P6). A bizonyítói alkalmazási kérelmek exige davantage d'efforts és unforcement des capacités. A ce propos, tant les ressources que les outils de renforcement des capacités devraient être garantált (és nem ösztönzi comme indiqué dans le P8). Le Semestre européen peut établir les critères de référence pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre des accords autonomes européens.

A „CES index a részvétel syndicale de la CES-en” felirattal a Semestre européen montre que les erőfeszítésekre, amelyek a partenaires sociaux à être impliqués dans le Semestre se révèlent improductifs-ben találhatók. Cela concerne en particulier la dimension nationale du Semestre. Une règle européenne (az un. Nouvelle direktíva vagy az 1466/1997. Számú au règlement módosítások útján történő bevezetés) pourrait imposer l'obligation pour les gouvernements nationaux de consulter les partenaires sociaux aux différentes étapes du Semestre ainsi que des critères Quales Que des Queères Qualitual Qualitive Qualitual Qualitif adéquat, accès ad hoc à l'information et capacités matérielles et immatérielles des partenaires sociaux.

A travailleurs dans les processus décisionnels de l'entreprise est en veszély és raison de la mobilité des entreprises au sein du marché egyedi. L'expérience montre que les décisions d'entreprise sont souvent prises pour éviter l'implication des travailleurs. Például, des manquements dans les lois nationales, átültetve az européennes irányelveket, valamint a közép- és kelet-európai országokra vonatkozó irányelveket, a betűkészlet akadálya a tájékoztatás és a konzultáció. A szankciók elõzetes dans le droit nemzeti sont ritkaság arányai, hatásai és visszatartó ereje. Az információ és a konzultáció nem egyszerű és egyszerű a védelemben. La législation européenne devrait stimuler une konvergencia à la hausse en Europe.

Au titre du principe 8, il faudrait plaider pour le droit des travailleurs à négocier collectivement (indépendamment de la nature de leur contrat de travail). Ce droit est un droit fondamental et est recu en tant que tel par l'UE. Les bénéfices sociétaux qu'entraînent les konvenciók kollektívák en matière d'équité, de feltételek équitables et de progrès tels que les accords couvrant les travailleurs non standards et les travailleurs des entreprises de plateform (y compris les indépendendants) devraient être considér Az EUMSZ 101. cikk és az egybehangzó állampolgárok pályázatának elnyerése. Le droit européen de la concurrence et les règles de concurrence nationales doivent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux reconnaissant le droit de négocier collectivement pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs non standards, de plateforme et indépendants.

Műveletek a fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Contrôler l'application anticipée de la direktíva sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris en matière de pécule de vacances.

 2. A CES paneluropéen Developpement d'un cadre paneluropéen pour contrôler l'impact des konvencions kollektívák sur l'quillibre entre vie professionnelle et vie privée à tous les niveaux.

 3. Evaluer l'adéquation et l'efficacité de la direkt sur la maternité.

A cselekvések visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Az európaiak pénzügyei közötti pénzváltás a pénzügyminisztérium entre vie professionnelle et vie privée (moyens publics et mesures en matière de négociation kollektíva).

 2. Le Semestre européen devrait contrôler:

  - la részt des femmes dans le marché du travail en differentant emploi à temps plein et à temps partiel;

  - la propre de femmes et d'hommes ne travaillant pas en raison de responsabilités en matière de soins.

 3. Dans le cadre du Semestre, développer et contrôler les liens entre investissements publicics dans l'éducation et la formation, politiques et services d'activation (en particulier en matière de soins) et emploi des femmes; utilization de l'indice d'égalité de műfaj.

 4. Soutenir et bátorító les partenaires sociaux à négocier et à conclure des accords ambitieux pour la mise en œuvre de la direktíva sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. A Développer bemutatja az egyezmények kollektíváinak relatíveit és formációit, amelyek portant sur des mesures en la matière.