Početna / Poglavlje III / Socijalna zaštita

Načelo 12

Socijalna zaštita

Procjena učinka prijedloga za a Preporuka o pristupu socijalnoj zaštiti prikladno opisuje izazove koji stoje iza načela 12. ETUC je u EU semestru 2019. pokrenuo slučaj za socijalnu zaštitu pružajući dokaze o pristranom pristupu EU-a koji održivost nacionalnih sustava uzima kao glavni, a često i jedini politički cilj specifičnih za pojedinu zemlju preporuke.

Za četiri godine, procjena utjecaja trebala bi donijeti zaključke je li neka preporuka prikladan alat za postizanje ovog cilja ili bi neka direktiva bila prikladnija.

Pristup socijalnoj zaštiti u snažnoj je korelaciji s kvalitetom zaposlenja. Zbog toga će ovo načelo morati biti u skladu s načelom 5. Što se tiče socijalne zaštite, treba pratiti sljedeće stavke:

 • pokrivenost i primjerenost naknada socijalne zaštite, bez obzira na oblik zaposlenja;
 • garancija učinkovita minimalna zaštita za sve;
 • ravnotežni kompromis između značajki fleksibilnosti zapošljavanja i pristupa, trajanja i razine naknada socijalne zaštite;
 • razina zaposlenosti radne snage;
 • postaviti odgovarajuće naknade (posebno za mirovine);
 • poboljšati pristup obuci za radnike;
 • učinkoviti instrumenti za ravnotežu poslovnog i privatnog života;
 • osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti i spriječiti ozljede na radu.
 • praznine zbog profesionalne karijere, u slučaju dužih razdoblja nezaposlenosti, posebno razlike koje su zasnovane na spolu ili dobi ili proizlaze iz nesigurnih oblika zaposlenja.

drugo elementi se mogu istražiti kroz socijalni dijalog, poput budućnosti rada, uključujući zaštitu od nepravednih otkaza, pravo na puno radno vrijeme i suverenitet radnog vremena.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

 1. Provedba Preporuke o pristupu socijalnoj zaštiti. Prioriteti: širenje formalne (obvezne) i djelotvorne pokrivenosti, djelotvornosti i primjerenosti naknada na zaposlene i samozaposlene radnike.

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

 1. Pregled socijalne zaštite - Konvergencija prema gore s ciljevima, kao dio programa kvalitetnih poslova.