PROVEDBA EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA: PRIJEDLOZI ETUC-a

Poglavlje I

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRISTUP TRŽIŠTU RADA

Poglavlje II

POŠTENI UVJETI RADA

Poglavlje III

SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČENOST

Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava („EPSR“) trebao bi poslužiti kao alat za države članice za rješavanje dobro poznatih izazova s ​​kojima se Europa suočava (npr. Digitalizacija, zelena tranzicija, migracija i demografske promjene). Daje smjernice i također predlaže usvajanje zajedničkog zakonodavstva na temelju zajedničkih ciljeva u okviru ojačane suradnje, koordinacije i solidarnosti. To je sada još nužnije jer se suočavamo s negativnim učincima pandemije COVID-19 na zdravstvo, zapošljavanje, socijalne i ekonomske aspekte.

"Poštena i pravedna tranzicija" omogućila bi nam kombiniranje zaštite okoliša i zdravlja sa socijalnom pravdom i kvalitetnim zapošljavanjem s punim radnim vremenom.  To započinje očuvanjem zaposlenosti. Da bi podržali promjenu (digitalnu i zelenu) i prilagodili se u vrijeme krize, radnike treba uvjeriti da će i dalje imati stabilan posao ili prihod koji je dovoljan za očuvanje dobrog životnog standarda za njih i njihove obitelji.