Domaći / Poglavlje II / Informacije o uvjetima zapošljavanja i zaštiti u slučaju otkaza

Načelo 7

Informacije o uvjetima zapošljavanja i zaštiti u slučaju otkaza

Europski semestar promovirao je reforme koje opuštaju ili smanjuju zaštitu radnika, kao i zakone o pojedinačnim otkazima na nacionalnoj razini (na primjer, ograničavanje otpremnina u slučaju nepravednog otpuštanja ili uklanjanje vraćanja radnika na radno mjesto u slučaju nezakonito otpuštanje itd.). Postoji pozitivna korelacija između ovih reformi i smanjenog pristupa kolektivnom pregovaranju.

Procjena učinka prijedloga za TPWCD pruža dokaze o svim glavnim izazovima koji se tiču ​​ovog načela.

Kao što je gore navedeno, pandemija Covid-19 još je više pokazala da novi oblici rada trebaju biti zakonski pokriveni tako da radnici imaju pristup zaštiti koja im je potrebna i da su radnici na platformi prepoznati kao radnici. Neke mjere već su dio ovog Akcijskog plana, poput najavljenog pravnog instrumenta o minimalnoj plaći i kolektivnom pregovaranju, pristupu socijalnoj zaštiti, smanjenju razlika u plaćama među spolovima ili provedbi Preporuka o pristupu socijalnoj zaštiti. Osim toga, Europska komisija najavila je nadolazeću uredbu o nestandardnim radnicima i radnicima u tvrtkama s platformama.

Tehnološki, zeleni i demografski prijelazi mijenjaju proizvodnu strukturu EU-a, ali radnici su rijetko zaštićeni od štetnih učinaka koje ove promjene mogu imati na njihov pojedinačni položaj. Većina država članica ne bilježi napredak; potrebne su učinkovitije mjere koje osiguravaju pravednije prijelaze kako bi se ojačala kolektivna i individualna prava radnika uključenih u tehnološke ili zelene prijelaze. To bi moglo uključivati:

  • pravo na stručno osposobljavanje ili provjeru vještina radnika u radnom odnosu;
  • pravo na primanje paket ALMP tijekom profesionalnih prijelaza;
  • an obveza poslodavca da pregovara o tranzicijskim planovima radi predviđanja promjena i definiranja strategija koje štite razinu zaposlenosti i ograničavaju eksternalije i negativne utjecaje na opskrbni lanac.
  • pravo sindikata da budu informirani i konzultirani u slučaju odluka koje se tiču ​​više od 5 ljudi, u jednoj ili više zemalja, kao i obveza početka pregovora s reprezentativnim sindikatima u slučaju odluka povezanih s tehnološkim ili ekološkim tranzicijama utječu na radni položaj više od 5 ljudi.
  • Planovi tranzicije za mala i srednja poduzeća na lokalnoj razini, pokrivajući teritorij ili skupinu tvrtki.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. Osigurati ranu i učinkovitu provedbu Direktive o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima (uključujući podršku članovima ETUC-a)
  2. Ojačati kolektivna i individualna prava radnika uključenih u tehnološke ili zelene prijelaze.
  3. Ratifikacija Konvencije o prestanku radnog odnosa ILO-a iz 1982. (br. 158) + prihvaćanje članaka ESC-a o zaštiti od nepravednog otpuštanja i na pisanim informacijama od strane svih država članica
  4. Odluka br. 573/2014 / EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (PES), koja će službeno biti izmijenjena i dopunjena odlukom Vijeća početkom 2021. godine.

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. Procjena nacionalne i pravne stečevine EU u svjetlu novih oblika rada i priprema za budućnost rada, kao u načelu 5.