Početna / Poglavlje III / Stanovanje i pomoć za beskućnike

Načelo 19

Stanovanje i pomoć za beskućnike

Liberalizacija i privatizacija javnih usluga, uključujući pretjeranu i neodgovornu upotrebu javno-privatnih partnerstava (dakle stavljanje dobiti iznad interesa ljudi) uskratiti društvu i većini stanovništva neophodne alate za zadovoljavanje njihovih potreba. Nezadovoljene potrebe, nedostatak pristupačnih javnih struktura i preskupe privatne odredbe nalaze se u ključnim sektorima koji utječu na kvalitetu života Europljana, poput zdravstva i njege, obrazovanja i osposobljavanja, njege djece i stanovanja.

Javne službe - počevši od zdravstva, njege djece i starijih osoba, obrazovanja i obuke i službi za zapošljavanje, prijevoza, vode, otpada, energije, socijalnog stanovanja, informacija i socijalnih usluga do pravosudnih sustava kao i infrastrukture u cjelini - predstavljaju okosnicu europskog pružanja usluga i zajedničkih dobara građanima i stanovnicima. Kvalitetne i dostupne javne usluge i pružanje zajedničkih dobara osnovno su pravo. Oni su ključni za borbu protiv nejednakosti i socijalne isključenosti, zajamčiti jednak tretman i za rješavanje socijalnih, ekonomskih demografskih i ekoloških izazova s ​​kojima se suočava Europa.

Socijalno stanovanje i pristojno stanovanje za sva kućanstva stup su mnogih socijalnih modela širom Europe. S tim u vezi, i u vezi s pravednim prijelazima i uključivanjem Agende UN2030, trebao bi biti veći naglasak na borbi protiv energetskog siromaštva u kućanstvima.

Države članice mogle bi poduzeti mjere (također kroz semestar) da aktivnije interveniraju u kontroli i oblikovanju tržište privatnih stanova, npr. putem građevinskih dozvola, kontrola najamnine, poreza na druge nekretnine itd. i kako bi se spriječile špekulacije.

Općenito, Načela 19 i 20 treba tumačiti kao most između Agende UN2030 i EPSR-a kako bi se spriječilo siromaštvo, odagnala glad i zabrinutost, promoviralo dobro zdravlje, osigurale jednake mogućnosti i održivi gradovi i poljoprivreda. Ljudsko pravo na vodu i sanitaciju, koje su Ujedinjeni narodi priznali u Ciljevima socijalnog razvoja (SDG), moraju biti potkrijepljeni konkretnim prijedlozima kako bi bilo dostupno svima.

Lokalni radnici, mobilni radnici i radnici migranti, bez obzira na njihov imigracijski status ili nacionalnost, moraju imati ista prava i trebaju imati koristi od jednakog tretmana, kvalitetnih poslova i dostojnih radnih uvjeta, dok bi svi trebali imati jednaka prava na primjeren, siguran i pristupačan smještaj i socijalna zaštita.

Neki prioriteti koji se također mogu promovirati kroz bližu suradnju između država članica i, ako je potrebno, vodeći zakonodavstvu EU-a:

 • Promovirati univerzalne socijalne usluge kao javne usluge, organizirane zajednički na temelju načela javnih usluga i potkrepljene jasnim zakonskim okvirima.
 • Boriti se protiv smanjenja proračuna socijalnih usluga te za odgovarajuće financiranje i zapošljavanje socijalnih usluga. Podržati pristup obuci i kvalifikacijama, višim razinama profesionalizacije, zastupanju i obrani prava radnika od strane sindikata; i razviti učinkovite politike zapošljavanja i zadržavanja na svim razinama.
 • Nastavite s profesionalizacijom ovih poslova radi boljih kolektivnih jamstava. Povećati pokrivenost kolektivnim pregovorima.
 • Poboljšati radne uvjete u sektoru skrbi o ljudima, posebno popunjavajući praznine između migranata i lokalnih radnika.
 • Zagovarati razvoj, provedbu i praćenje standarda za kvalitetu usluga i radnih mjesta, nadograđujući se na dobrovoljni okvir kvalitete EU-a za socijalne usluge od općeg interesa (SSGI), koji prepoznaje potrebu za visokokvalitetnim uslugama i zapošljavanjem.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

 1. Istražiti održivost pravnih instrumenata EU-a o javnim uslugama, na temelju članka 14. Ugovora za razvoj regulatornog okvira (a) za pružatelje javnih usluga.
 2. Uvriježeno načelo 19 u Direktivama EU-a o pristupu i radnim uvjetima za državljane trećih zemalja iz razloga zaposlenja. .

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

 1. Vidi također Akcijski plan za borbu protiv siromaštva. Može uključivati ​​ciljeve za javno ulaganje u socijalno stanovanje.
 2. Razviti mjerila za državne izdatke u okviru Pakta stabilnosti i rasta kako bi se osiguralo potrebno financiranje univerzalnih, pristupačnih i visokokvalitetnih javnih usluga (npr. Kroz „zlatno pravilo“).
 3. Mora se osigurati pristup pristojnom stanovanju.
 4. Podržati inicijative za integriranje elemenata javne službe i temeljnih prava u relevantne sektorske inicijative EU-a.