POGLAVLJE III (24 – 29)

SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČENOST

 • Osiguravanje punu socijalnu zaštitu i pristup pristupačnim i kvalitetnim javnim uslugama. Nadovezujući se na Preporuku Vijeća o pristupu socijalnoj zaštiti u sljedećem zakonodavnom tijelu EU-a, kako bi se poboljšala pokrivenost nestandardne radne snage sustavima socijalne zaštite. Poduzimanje radnji za poboljšanje nadzora Preporuke iz 2019., uključujući europsku mrežu nacionalnih institucija socijalne sigurnosti.
 • Jačanje snažnih sustava socijalne zaštite, univerzalna, učinkovita i primjerena, sposobna osigurati pristojan životni standard za ljude koji se suočavaju sa socijalnim rizicima kao što su starost, bolest, nezaposlenost itd. kao ključna komponenta europskog socijalnog tržišnog gospodarstva i europske države socijalne skrbi.
 • Potvrđivanje preporuka Izvješća Grupe na visokoj razini o budućnosti socijalne zaštite i država blagostanja u EU-u u skladu s obvezom preuzetom Akcijskim planom za provedbu EPSR-a: poticanje rasprave za reviziju politike u skladu s preporukama Izvješća među države članice, utvrđivanje područja za moguće konkretne akcije na nacionalnoj razini; jačanje uloge EU-a za uzlaznu konvergenciju u ciljanim područjima, predlaže Izvješće.
 • Razvoj visoko učinkovitih, pouzdanih i nadziranih sustava socijalne zaštite, koji bi trebali jamčiti prava radnika prema EPSR-u unutar određene države članice, kao iu prekograničnoj dimenziji; jačanje digitalizacije sustava socijalne sigurnosti kako bi se poboljšala transparentnost, sigurnost, praćenje i zakonitost unutarnje i prekogranične djelatnosti socijalne sigurnosti.
 • Nadovezujući se na Preporuku Vijeća iz 2019 Pristup socijalnoj zaštiti u sljedećem zakonodavnom tijelu EU-a: pozivanje država članica da se uključe u značajne reforme kako bi osigurale formalnu i učinkovitu pokrivenost radnika i samozaposlenih kroz odgovarajuće i transparentne programe socijalne zaštite; poboljšanje pristupa, učinkovitosti i primjerenosti socijalne zaštite nestandardne radne snage popunjavanjem praznina u sustavima; rješavanje postojećih slabosti u formalnoj pokrivenosti za samozaposlene promicanjem evolucije dobrovoljnog pristupa prema obveznom, čime bi se riješile šire posljedice njihovog nedostatka pristupa programima za funkcioniranje tržišta rada, stabilizacijski kapacitet sustava socijalne skrbi i njihovo financiranje.
 • Nadogradnja na preporuku o minimalnom prihodu: procjena njegove učinkovitosti i društvenog utjecaja unutar MS-a; uvođenje direktive za definiranje zajedničkih standarda EU-a za programe minimalnog dohotka i povećanje njihove primjerenosti, učinkovitosti, stope prihvaćanja i pokrivenosti, sa specifičnim, nositi se s strategija protiv siromaštva, u cilju postizanja Porto Headline Target on Smanjenje siromaštva.
 • Poboljšanje učinkovite i uzlazne konvergencije u provedbi preporuke o pristupačnoj visokokvalitetnoj dugotrajnoj skrbi.
 • Poduzimanje radnji za poboljšanje nadzora Preporuka, uključujući europsku mrežu nacionalnih institucija socijalne sigurnosti; daljnji razvoj kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja koji potvrđuju učinkovitu provedbu preporuke, kako u kontekstu okvira za praćenje, tako i pokretanjem novih inicijativa;
 • Jačanje uloge sindikata u praćenju Preporuka i razvoja politike u području socijalne zaštite: predviđanje trogodišnjeg glavnog izvješća, temeljenog na doprinosu institucija socijalne zaštite država članica i socijalnih partnera, koje je napisao Odbor za socijalnu zaštitu i Europska komisija, kako bi se dala vidljivost trendovima u sustavima socijalne zaštite diljem EU-a, uključujući napredak u provedbi preporuka Izvješća HLG-a o budućnosti socijalne skrbi;
 • Jamstvo univerzalnog pristupa visokokvalitetnim javnim uslugama, uključujući brigu o djeci i prijevozu, temeljen na pravima. Poduzimanje radnji za osiguranje punog poštivanja prava na primjereno, pristojno i pristupačno stanovanje. Jamstvo kvalitete usluga i pravo radnika na pružanje kvalitetnih usluga.
 • Promicanje pristupa temeljenog na pravima i javnih ulaganja u univerzalne, solidarne i rodno osjetljive sustave socijalne zaštite na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Slijediti uzlazne ciljeve konvergencije i raspodjelu sredstava za skrb za djecu, zdravstvenu skrb, starije osobe, dugotrajnu skrb, skrb za osobe s invaliditetom i ovisnike kako bi se zajamčila univerzalna pokrivenost i skrb visoke kvalitete.
 • Nadovezujući se na pozitivno iskustvo NARAVNO, predstavljajući an inicijativa za razvoj instrumenta EU-a usmjerenog na programe zadržavanja radnih mjesta, sa zajedničkim pristupom aktivne politike tržišta radate osmišljavanje trajnih EU stabilizatora/reosiguranja državnih rashoda za zapošljavanje i socijalnu zaštitu. Opseg SURE treba proširiti na pomoći radnicima i tvrtkama da usvoje mjere pravedne tranzicije, a obuhvat takve mjere proširen na sve kategorije nestandardnih, samozaposlenih, prekarnih radnika.
 • Snažno učvršćivanje cilja smanjenja jaza u mirovinama između spolova u Strategiji za rodnu ravnopravnost nakon 2025.
 • Nadovezujući se na Preporuku o minimalnom dohotku, uvodeći a direktiva za definiranje zajedničkih standarda EU-a za sheme minimalnog dohotka, kako bi se nosili sa strategijom borbe protiv siromaštva, u svjetlu postizanja Glavnog cilja Porta o smanjenju siromaštva.