Baile / Caibidil III / Cosaint shóisialta

Prionsabal 12

Cosaint shóisialta

Measúnú iarmharta an togra le haghaidh a Moladh maidir le Rochtain ar Chosaint Shóisialta déanann sé cur síos iomchuí ar na dúshláin atá taobh thiar de Phrionsabal 12. Rinne ETUC cás ar mhaithe le cosaint shóisialta i Seimeastar AE 2019 ag soláthar fianaise ar chur chuige claonta an AE, a ghlacann le hinbhuanaitheacht na gcóras náisiúnta mar phríomhchuspóir beartais, agus go minic, amháin a bhaineann go sonrach le tír ar leith. moltaí.

I gceann ceithre bliana, ba cheart go dtiocfadh measúnacht iarmharta ar chonclúidí maidir le cibé an é Moladh an uirlis iomchuí chun an cuspóir seo a fháil nó an mbeadh Treoir níos oiriúnaí.

Tá comhghaol láidir idir rochtain ar chosaint shóisialta agus cáilíocht na fostaíochta. Sin é an fáth go gcaithfidh an prionsabal seo a bheith comhsheasmhach le Prionsabal 5. Maidir le cosaint shóisialta, ba cheart monatóireacht a dhéanamh ar na míreanna seo a leanas:

 • clúdach agus leordhóthanacht na sochar cosanta sóisialta, beag beann ar an gcineál fostaíochta;
 • ráthaíocht ar cosaint íosta éifeachtach do chách;
 • an chothromaíocht idir na gnéithe solúbthachta fostaíochta agus rochtain, fad agus leibhéal na sochar cosanta sóisialta;
 • leibhéil fostaíochta an lucht saothair;
 • buntáistí leordhóthanacha a shocrú (go háirithe do phinsin);
 • feabhas a chur ar rochtain ar oiliúint d’oibrithe;
 • ionstraimí éifeachtacha cothromaíochta oibre is saoil;
 • rochtain ar chúram sláinte a chinntiú agus gortuithe ag an obair a chosc.
 • bearnaí mar gheall ar ghairmeacha gairmiúla, i gcás tréimhsí fada dífhostaíochta, go háirithe bearnaí atá bunaithe ar inscne nó bunaithe ar aois, nó a eascraíonn as cineálacha neamhbhuana fostaíochta.

Eile is féidir gnéithe a imscrúdú trí idirphlé sóisialta, amhail todhchaí na hoibre, lena n-áirítear cosaint i gcoinne dífhostú éagórach, an ceart chun fostaíochta lánaimseartha agus flaitheas ama oibre.

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. Cur i bhFeidhm an Mholta maidir le Rochtain ar Chosaint Shóisialta. Tosaíochtaí: clúdach foirmiúil (éigeantach) agus éifeachtach, éifeachtacht agus leordhóthanacht an tsochair a leathnú chuig oibrithe fostaithe agus féinfhostaithe.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. Scórchlár Cosanta Sóisialta - Cóineasú aníos le spriocanna, mar chuid den Chlár Poist Ardchaighdeáin.