Etusivu / II luku / Työ- ja yksityiselämän tasapaino

Periaate 9

Työ-ja yksityiselämän tasapaino

Osana laajempaa sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuntaa työ- ja yksityiselämän tasapaino on yksi vuosisadan haasteista. Vaikka naisten asema työmarkkinoilla heikkenee, populistiset voimat sulkevat silmänsä vaikeuksiin, joita naisilla on työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Innovatiiviset ratkaisut työsuhteessa ja ilman sitä voivat tukea kotitalouksia ja lisätä yhtäläisiä mahdollisuuksia perheen työskentelevien jäsenten keskuudessa. Kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta on erityisen tehokasta näiden sukupuoleen perustuvien haittojen tunnistamisessa.

On tärkeää seurata työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevan direktiivin täytäntöönpano, antaa neuvoja työmarkkinaosapuolille ja kannustaa toimialakohtaisiin sopimuksiin, jotka lyhentävät direktiivin täytäntöönpanoon kuluvaa aikaa. "ETUC-työkalupakki työ- ja yksityiselämän tasapainodirektiivin täytäntöönpanosta ja saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä”- ohjeet ETUC: n tytäryhtiöille - voivat olla hyödyllisiä tässä vaiheessa.

Covid19 - pandemian kokemuksen pitäisi kannustaa EU: ta investoinnit julkiseen hoitoon ja sosiaalipalveluihin, jotta naiset voisivat osallistua aktiivisemmin työmarkkinoille. Lisäksi työmarkkinaosapuolten olisi valvottava, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään joustavista työjärjestelyistä, ja heille olisi annettava valtuudet neuvotella, jotta voidaan varmistaa, että ne toteutetaan ilman haitallisia seurauksia naisten uralle tai palkkatasolle.

EU-lukukausi voisi tutkia EU: n käytäntöjä, joilla rahoitetaan työ- ja yksityiselämän tasapainon instrumentteja (esim. Julkiset keinot ja työehtosopimusneuvottelut) lähentymisen aikaansaamiseksi. Tämä periaate liittyy työlainsäädäntöön, kuten työajan itsemääräämisoikeuteen, lastenhoitotakeisiin ja oikeudenmukaisiin siirtymiin toistaiseksi voimassa oleviin ja kokopäiväisiin työsopimuksiin.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. Seuraa työ- ja yksityiselämän tasapainodirektiivin varhaista täytäntöönpanoa, mukaan lukien keskittyminen lomapalkkoihin.
  2. EAY: n yleiseurooppalaisen kehyksen kehittäminen työehtosopimusten vaikutusten seuraamiseksi työ- ja yksityiselämän tasapainolle kaikilla tasoilla.
  3. Arvioi äitiysdirektiivin riittävyys ja tehokkuus.

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. EU: n käytäntöjen vaihto työ- ja yksityiselämän tasapainottamisvälineiden rahoittamiseksi (julkiset keinot ja työehtosopimusneuvottelut)
  2. EU-ohjausjakson tulisi seurata: i) naisten osallistumista työmarkkinoille ja erittely kokoaikaista / osa-aikatyötä varten; (ii) naiset ja miehet, jotka eivät ole töissä hoitovastuun takia.
  3. Kehittää ja seurata yhteyksiä julkisten koulutusinvestointien, aktivointipolitiikkojen ja -palvelujen sekä naisten työllisyyden välillä; käytä sukupuolten tasa-arvoindeksiä.
  4. Tuetaan ja kannustetaan työmarkkinaosapuolia neuvottelemaan / tekemään sopimuksia WLB-direktiivin täytäntöönpanosta. Kehitetään työkaluja ja koulutusta työ- ja yksityiselämän tasapainoon liittyviä toimenpiteitä koskevaan työehtosopimukseen.