Koti / III luku / Sosiaalinen suojelu

Periaate 12

Sosiaalinen suojelu

Ehdotuksen vaikutusten arviointi a Suositus sosiaalisen suojelun saatavuudesta Kuvaa osuvasti periaatteen 12 takana olevat haasteet. EAY esitti sosiaalisen suojelun aiheen vuoden 2019 EU-ohjausjaksossa ja esitti todisteita EU: n puolueellisesta lähestymistavasta, jossa kansallisten järjestelmien kestävyys pidetään maakohtaisen tärkeimpänä ja usein ainoana poliittisena tavoitteena suosituksia.

Neljän vuoden kuluttua vaikutustenarvioinnissa olisi tehtävä johtopäätökset siitä, onko suositus sopiva väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi vai onko direktiivi sopivampi.

Sosiaalisen suojelun saatavuus on vahvassa yhteydessä työn laatuun. Siksi tämän periaatteen on oltava yhdenmukainen periaatteen 5 kanssa. Sosiaalisen suojelun osalta seuraavia seikkoja olisi seurattava:

 • sosiaaliturvaetuuksien kattavuus ja riittävyys työsuhteen muodosta riippumatta;
 • takuu tehokas vähimmäissuoja kaikille;
 • työmarkkinoiden joustavuusominaisuuksien ja sosiaaliturvaetuuksien saatavuuden, keston ja tason välinen tasapaino
 • työvoiman työllisyysaste
 • asettaa riittävät etuudet (erityisesti eläkkeille));
 • parantaa työntekijöiden koulutuksen saatavuutta;
 • tehokkaat työ- ja yksityiselämän tasapainon välineet;
 • varmistaa terveydenhuollon saatavuus ja ehkäistä työtapaturmat.
 • ammatillisista urista johtuvat aukot pitkien työttömyysjaksojen aikana, erityisesti sukupuoleen tai ikään perustuvat tai epävarmoista työmuodoista johtuvat aukot.

Muut elementtejä voidaan tutkia sosiaalisen vuoropuhelun avulla, kuten työn tulevaisuus, mukaan lukien suoja epäoikeudenmukaisilta irtisanomisilta, oikeus kokopäiväiseen työhön ja työajan suvereniteetti.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

 1. Sosiaalisen suojelun saatavuutta koskevan suosituksen täytäntöönpano. Ensisijaiset tavoitteet: muodollisen (pakollisen) ja tosiasiallisen kattavuuden, vaikuttavuuden ja riittävyyden laajentaminen palkattuihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

 1. Sosiaalisen suojelun tulostaulu - Lähentyminen tavoitteisiin ylöspäin osana laatutyöohjelmaa.