EUROOPAN SOSIAALIOIKEUSPILARIN TOTEUTTAMINEN: EAY: N EHDOTUKSET

I luku

YHDENvertaiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille

II luku

KORKEAT TYÖOLOSUHTEET

III luku

SOSIAALINEN SUOJELU JA OSALLISTUMINEN

Toimintasuunnitelman, jolla pannaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (EPSR), pitäisi toimia välineenä jäsenvaltioille vastaamaan tunnetuille Euroopan haasteille (esimerkiksi digitalisaatio, vihreä siirtymä, muuttoliike ja väestörakenteen muutokset). Se antaa ohjeita ja ehdottaa myös yhteisen tavoitteen perusteella annettavaa yhteistä lainsäädäntöä yhteistyön, koordinoinnin ja solidaarisuuden vahvistamisen puitteissa. Tämä on nyt entistäkin tärkeämpää, kun kohtaamme COVID-19-pandemian kielteisiä vaikutuksia terveys-, työllisyys-, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.

"Oikeudenmukainen ja oikeudenmukainen siirtyminen" antaisi meille mahdollisuuden yhdistää ympäristön ja terveyden suojelu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kokopäiväisen laadukkaan työpaikan kanssa.  Tämä alkaa työllisyyden säilyttämisestä. Muutoksen (digitaalinen ja vihreä) tukemiseksi ja sopeutumiseksi kriisitilanteessa työntekijöille on varmistettava, että heillä on jatkossakin vakaa työpaikka tai riittävät tulot, jotta he voivat ylläpitää heille ja heidän perheilleen hyvän elintason. perheille.