Etusivu / II luku / Terve, turvallinen ja hyvin mukautettu työympäristö ja tietosuoja

Periaate 10

Terve, turvallinen ja hyvin mukautettu työympäristö ja tietosuoja

COVID-19 on suurin terveys-, taloudellinen ja sosiaalinen haaste Euroopan unionin historiassa. -. - ulottuvuus Työturvallisuus (TTT) on tärkeä osa viruksen leviämisen rajoittamista ja taloudellisen toiminnan ylläpitämistä koskevaa eurooppalaista strategiaa. COVID-19: n leviämisen torjumiseksi on toteutettu lukuisia kansallisia toimenpiteitä, myös työpaikoille ja työmatkoihin liittyviä toimenpiteitä.

COVID-19-taudinpurkauksen jälkeen monien alojen työntekijät (joista suurin osa on naispuolisia työntekijöitä) ovat edelleen olleet fyysisesti läsnä työpaikalla, etulinjassa taistelussa virusta vastaan, kuten terveydenhuollossa, siivousteollisuudessa ja vähittäiskaupassa. Toisen tartunta-aallon aikana hallitukset ovat jättäneet lukkotoimenpiteet syrjään ja perustaneet hallitun työn uudelleenkäytön ja pääsyn työpaikalle. EU: n irtautumisstrategian menestys riippuu suurelta osin tehokkaiden työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkojen laatimisesta.

Työturvallisuustoimenpiteet tarjoavat lainsäädännön tai työehtosopimusten avulla käytännön tukea työpaikalle palaamiseen. Ammattiyhdistysten osallistuminen tällaisten toimenpiteiden kehittämiseen on avainasemassa. Työnantajien asianmukaiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet auttavat saavuttamaan turvallisen ja terveellisen paluun työpaikalle eristämistoimenpiteiden maltillisuuden ja erityisesti fyysisten etäisyystoimien ja henkilökohtaisten suojavarusteiden saatavuuden jälkeen. Ne myötävaikuttavat myös COVID-19-tartunnan hävittämiseen.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. Nopeasti hyväksytty Euroopan komission päätös sisällyttää Covid-19 biologisten tekijöiden luetteloon työntekijöiden suojelemisesta biologisille tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä riskeiltä annetun direktiivin 2000/54 / EY liitteessä III.
  2. Covid-19: n tunnustaminen ammattitauteiksi kaikilla aloilla ja kaikille työntekijöille heidän asemastaan ​​riippumatta.
  3. Seurataan ja vahvistetaan direktiivien 2017/2398, 2019/130 ja 2019/983 täytäntöönpanoa ja nykyisen EU: n säännöstön täytäntöönpanoa.
  4. Kehitämme ja jatkamme vaatimuksia työhön liittyvästä syövästä, mukaan lukien riskinarviointien kehittäminen ja "asbestidirektiivin" tarkistaminen.
  5. Jatketaan psykososiaalisia riskejä ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia koskevien EU-direktiivien noudattamista.

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. Kehitetään ja jatketaan strategiaa kuolemattomien tapaturmien nollatoleranssiksi ja työtapaturmien ehkäisemiseksi. ”Nolla kuolemaan johtavien onnettomuuksien visio” EU: n tulevassa työterveys- ja työturvallisuusstrategiassa.
  2. Työntekijöiden edustajien roolin kartoittaminen ja ammattiliittojen oikeuksien tehokkuuden arviointi EU: n työ- ja terveysalan lainsäädännön tosiasiallisen täytäntöönpanon varmistamiseksi työpaikalla
  3. Kehitetään yhtenäinen / yhtenäinen standardimenetelmä ja yhteinen tietojärjestelmä EU: ssa: työtapaturmien ilmoittaminen, tiedot työtapaturmien ja ammattitautien vakuutusjärjestelmistä ja hyvien käytäntöjen jakaminen.