Etusivu / III luku Lastenhoito ja tuki lapsille

Periaate 11

Lastenhoito ja lasten tuki

Suurin osa jäsenvaltioista oli huonompi EU2020 - ja XNUMX - strategioissa Barcelonan tavoitteet. Julkiset investoinnit tällä alalla vähenevät eikä lisäänny. Lasten köyhyys ja lasten mahdollisuudet riippuvat vahvasti kotitalouden tuloista ja sosiaalisista varoista, joissa he kasvavat. On myös tärkeää varmistaa korkealaatuisen ja helposti saatavan lastenhoidon saatavuus sekä mahdollisuus saada laadukasta koulutusta, vapaa-ajan palveluita ja terveydenhoitoa lapsilla. jotta lapset voivat kehittää persoonallisuuttaan ja kykyjään täysimääräisesti, ja myös työntekijät, erityisesti naiset, voisivat osallistua täysimääräisesti työmarkkinoihin ja pitkällä aikavälillä lisätä tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Lapsitakuun olisi katettava poikkeuksetta kaikki lapset, ja sen olisi katettava ilmainen pääsy korkealaatuiseen koulutukseen, lastenhoitoon, vapaa-aikaan, terveydenhuoltoon, asumiseen ja ravintoon.. EU: n olisi vahvistettava julkisten palvelujen yleismaailmallisuutta ja laatua, mikä hyödyttää myös heikossa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään. Lapsitakuun tulisi olla tapa saavuttaa UNCRC: n täysimääräinen soveltaminen, sillä universaalisuus on keskeinen periaate. Barcelonan tavoitteet olisi päivitettävä ja edistettävä.

Lastenhoitopalvelujen on oltava saatavilla (maantieteellisesti ja vammaisille lapsille), kohtuuhintaisia ​​ja korkealaatuisia.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. EU: n yleinen lapsitakuu kaikille lapsille lasten köyhyyden torjumiseksi ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.
  2. Eurooppalainen työmarkkinaosapuolten seminaari lastenhoitomääräyksistä EU: ssa osana heidän itsenäistä työohjelmaansa 2019--2021

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. Köyhyyden vastainen toimintasuunnitelma, jossa keskitytään erityisesti: (i) esteettömien, ilmaisten ja laadukkaiden julkisten palvelujen, mukaan lukien sosiaalipalvelut ja lastenhoitopalvelut, varmistamiseen; (ii) kaikkien lasten mahdollisuus saada laadukasta koulutusta; (iii) Kotitalouksien köyhyyden torjunta
  2. Täytä työmarkkinaosapuolten vaatimukset julkisista investoinneista lasten hoitolaitoksiin ja työehtosopimusmahdollisuuksista työssäkäyvien vanhempien erityistarpeiden tyydyttämiseksi.