EUROOPA SOTSIAALÕIGUSAMBRA RAKENDAMINE: ETUCI ETTEPANEKUD

I peatükk

VÕRDLIKUD VÕIMALUSED JA TÖÖTURULE LIGipääs

II peatükk

LAADAD TÖÖTINGIMUSED

III peatükk

SOTSIAALNE KAITSE JA KAASAMINE

Euroopa sotsiaalsete õiguste samba (EPSR) rakendamise tegevuskava peaks olema liikmesriikidele abivahendiks Euroopa tuntud probleemide lahendamisel (nt digitaliseerimine, roheline üleminek, ränne ja demograafilised muutused). See annab suuna ja soovitab ka tugevdatud koostöö, kooskõlastamise ja solidaarsuse raames ühistel eesmärkidel põhinevaid ühiseid õigusakte. See on praegu veelgi vajalik, kuna seisame silmitsi COVID-19 pandeemia negatiivsete mõjudega tervisele, tööhõivele, sotsiaalsetele ja majanduslikele aspektidele.

„Õiglane ja õiglane üleminek” võimaldaks meil ühendada keskkonna- ja tervisekaitse sotsiaalse õigluse ja täistööajaga kvaliteetse tööhõivega.  See algab tööhõive säilitamisest. Muutuste (digitaalne ja roheline) toetamiseks ning kriisiajal kohanemiseks tuleb töötajaid kindlustada, et neil on jätkuvalt stabiilne töökoht või sissetulek, mis on piisav nende ja nende hea elatustaseme säilitamiseks. peredele.