Avaleht / II peatükk / Tervislik, ohutu ja hästi kohandatud töökeskkond ning andmekaitse

Põhimõte 10

Tervislik, ohutu ja hästi kohandatud töökeskkond ning andmekaitse

COVID-19 on suurim tervise-, majandus- ja sotsiaalprobleem Euroopa Liidu ajaloos. Mõõde Tööohutus ja töötervishoid on oluline osa viiruse leviku piiramise ja majandustegevuse säilitamise Euroopa strateegiast. COVID-19 leviku vastu võitlemiseks on rakendatud arvukalt riiklikke meetmeid, sealhulgas ka töökohaga seotud ja tööle sõitmise meetmeid.

Alates COVID-19 puhangust on paljude sektorite töötajad (enamik neist naistöötajad) jätkuvalt füüsiliselt kohal töökohal, rindel ja võitlevad viirusega, näiteks tervishoius, puhastustööstuses ja jaemüügis. Teise nakatumislaine raames on valitsused jätnud sulgemistoimingud kõrvale ning kehtestanud kontrollitud töö tagasisaamise ja töökohale juurdepääsu. ELi lahkumisstrateegia edu sõltub paljuski töötervishoiu ja tööohutusele vastava tõhusa poliitika väljatöötamisest.

Tööohutuse ja töötervishoiu meetmed pakuvad õigusaktide või kollektiivlepingutega praktilist abi töökohale naasmiseks. Ametiühingute osalemine selliste meetmete väljatöötamisel on võtmetähtsusega. Tööandjate asjakohased ennetusmeetmed aitavad saavutada ohutut ja tervislikku tagasipöördumist töökohta, järgides tõkestamismeetmete mõõdukust, eriti füüsilisi distantseerimismeetmeid ja isikukaitsevahendite kättesaadavust. Need aitavad kaasa ka COVID-19 leviku likvideerimisele.

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

  1. Kiiresti võeti vastu Euroopa Komisjoni otsus kaasata Covid-19 bioloogiliste mõjurite loetellu, mis on esitatud töötajate kaitsmisel bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl käsitleva direktiivi 2000/54 / EÜ III lisas.
  2. Covid-19 tunnustamine kutsehaigusena kõigis sektorites ja kõigile töötajatele, olenemata nende staatusest.
  3. Jälgida ja tugevdada direktiivide 2017/2398, 2019/130 ja 2019/983 ülevõtmist ning kehtiva ELi õigustiku jõustamist.
  4. Töötame välja ja täidame oma nõudmisi tööga seotud vähi tekkimise suhtes, sealhulgas riskianalüüside väljatöötamine ja asbestidirektiivi läbivaatamine.
  5. Jätkata psühhosotsiaalsete riskide ja luu-lihaskonna haiguste (MSD) alaste ELi direktiivide järgimist.

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

  1. Töötada välja surmaga lõppenud õnnetuste nulltolerantsi ja tööõnnetuste ennetamise strateegia ja järgida seda. ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegia „surmaga lõppenud õnnetuste nägemus“.
  2. Töötajate esindajate rolli kaardistamine ja ametiühingute õiguste tõhususe hindamine, et tagada ELi tervishoiualaste õigusaktide tegelik jõustamine töökohal.
  3. Töötada ELis välja ühtne / ühtne standardmetoodika ja ühine infosüsteem: tööõnnetustest teatamine, tööõnnetuste ja tööhaiguste kindlustussüsteemide teave ning heade tavade jagamine.