ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρχική / Κεφάλαιο III
Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Αρχική / Chapitre III / Αρχή 11La majorité des destats membran on enregistré des résultats médiocres par rapport aux Objectifs UE2020 et de Barcelone. Les investissements publics και ce domaine diminuent au lieu d'augmenter. La pauvreté parmi les ...

Προστασία κοινωνικών

Προστασία κοινωνικών

Αρχική Σελίδα / Chapitre III / Αρχή 12Αναλύσεις d'impact de la proposition de recandation sur l'accès à la protection sociale décrit fort à proposal les défis qui se cachent derrière le Principe 12. La CES a présenté ses παρατηρήσεις à ce sujet dans le ...

Παροχές ανεργίας

Παροχές ανεργίας

Αρχική Σελίδα / Chapitre III / Αρχή 13Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) τείνουν να γίνονται εικονογραφημένα και εφεδρικά κτήρια, όπως το de l'quilibrage des budgets nationaux mais au détriment de la protection des ...

Ελάχιστο εισόδημα

Ελάχιστο εισόδημα

Αρχική σελίδα / Chapitre III / Αρχή 14L'UE ne peut faire état d'améliorations que dans le battle contre la pauvreté absolue (le dénuement matériel). Toutefois, peu d'efforts ont été entrepris pour maintenir les personnes en dehors de la pauvreté ou les ...

Soins de longue durée

Soins de longue durée

Home / Chapitre III / Principle 15Les besoins d'une πληθυσμός vieillissante devraient être mieux include et des solutions trouvées pour assurer l'aide aux personnes âgées, des pensions adéquates, des soins de santé et sociaux de qualité et des filets de ...

Soins de longue durée

Soins de longue durée

Home / Chapitre III / Principle 16Partout el Europe, le person de santé travaille d'arrache-pied pour soigner et arrêter la propagation du virus Covid-19. Dans de nombreux cas, le travail est rendu plus difficile en raison de pénuries de προσωπικό, ...

Soins de longue durée

Soins de longue durée

Home / Chapitre III / Principle 18Partout el Europe, le person de santé travaille d'arrache-pied pour soigner et arrêter la propagation du virus Covid-19. Dans de nombreux cas, le travail est rendu plus difficile en raison de pénuries de προσωπικό, ...

Logement et aide aux sans-abri

Logement et aide aux sans-abri

Αρχική σελίδα / Chapitre III / Αρχή 19La libéralisation et la privatization des services publics, y aofia recours υπερβολικά και ανεξήγητα à des partenariats public-privé (faisant ainsi passer le profit avant les intérêts des citoyens), ιδιωτική la ...

Είδη υπηρεσιών Accès aux

Είδη υπηρεσιών Accès aux

Σπίτι / Chapitre III / Αρχή 20 Η διασφάλιση της ποιότητας και της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης να είναι δικαίωμα και ισότητα προσιτή σε όλους τους μαθητές και τους εργαζόμενους είναι ζωτικής σημασίας 52 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη είναι χαμηλής ειδίκευσης και αρκετοί ...